Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-11-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2297


Zapraszamy do zapoznania się z Programem Rewitalizacji

Ogłoszenie rewitalizacja
2016-12-12

Zapraszamy do zapoznania się z „Programem Rewitalizacji Gminy Bodzechów na lata 2016-2023”. W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgłaszanie wg załączonego formularza do dnia 27 grudnia 2016r. Uwagi ...

więcej...


Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie rewitalizacja
2016-11-08

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023. Poniżej szczegóły

więcej...


Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Ogłoszenie rewitalizacja
2016-10-19

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach "Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023". Fiszki mogą dotyczyć jedynie sołectw BODZECHÓW, SUDÓŁ, SZEWNA, CHMIELÓW, GROMAOZICE które zostały wyłonione w ...

więcej...


Podsumowanie konsultacji społecznych nr 1

Ogłoszenie rewitalizacja
2016-10-19

Wójt Gminy Bodzechów w dnia 23.09.2016 r. przekazał do publicznej wiadomości dokument pn. "Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych stanowiącej element Programu Rewitalizacji ...

więcej...


DIAGNOZA ZJAWISK KRYZYSOWYCH

Ogłoszenie rewitalizacja
2016-09-27

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata ...

więcej...


Powołanie Zespołu ds. rewitalizacji

Ogłoszenie rewitalizacja
2016-09-12

Zarządzenie Wójta Gminy Bodzechów w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji. Poniżej szczegóły.

więcej...


ZAPROSZENIE

Ogłoszenie rewitalizacja
2016-08-11

Ostrowiec Św., dn. 2 sierpnia 2016 r. W związku z opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023 zostanie utworzony Komitet Rewitalizacyjny składający się przedstawicieli różnych środowisk dla których ważny jest ...

więcej...


Uchwała o przystąpieniu do Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

Ogłoszenie rewitalizacja
2016-08-11

UCHWAŁA NR XXVIII/54/2016 RADYGMINY BODZECHÓW z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 I 6a ustawy ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny