STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 24-02-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
54887


Zapraszamy do zapoznania się z Programem Rewitalizacji

Ogoszenie rewitalizacja
2016-12-12

Zapraszamy do zapoznania si z „Programem Rewitalizacji Gminy Bodzechw na lata 2016-2023”. W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgaszanie wg zaczonego formularza do dnia 27 grudnia 2016r. Uwagi ...

wicej...


Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Ogoszenie rewitalizacja
2016-11-08

Obwieszczenie o odstpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaywania na rodowisko dla projektu "Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechw na lata 2016-2023. Poniej szczegy

wicej...


Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Ogoszenie rewitalizacja
2016-10-19

Zapraszamy do zgaszania fiszek przedsiwzi rewitalizacyjnych w ramach "Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechw na lata 2016-2023". Fiszki mog dotyczy jedynie soectw BODZECHW, SUDӣ, SZEWNA, CHMIELW, GROMAOZICE ktre zostay wyonione w ...

wicej...


Podsumowanie konsultacji społecznych nr 1

Ogoszenie rewitalizacja
2016-10-19

Wjt Gminy Bodzechw w dnia 23.09.2016 r. przekaza do publicznej wiadomoci dokument pn. "Diagnozy czynnikw i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych stanowicej element Programu Rewitalizacji ...

wicej...


DIAGNOZA ZJAWISK KRYZYSOWYCH

Ogoszenie rewitalizacja
2016-09-27

Zapraszamy do zapoznania si z Diagnoz czynnikw i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych stanowic punkt wyjcia przy tworzeniu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechw na lata ...

wicej...


Powołanie Zespołu ds. rewitalizacji

Ogoszenie rewitalizacja
2016-09-12

Zarzdzenie Wjta Gminy Bodzechw w sprawie powoania Zespou ds. rewitalizacji. Poniej szczegy.

wicej...


ZAPROSZENIE

Ogoszenie rewitalizacja
2016-08-11

Ostrowiec w., dn. 2 sierpnia 2016 r. W zwizku z opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechw na lata 2016-2023 zostanie utworzony Komitet Rewitalizacyjny skadajcy si przedstawicieli rnych rodowisk dla ktrych wany jest ...

wicej...


Uchwała o przystąpieniu do Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

Ogoszenie rewitalizacja
2016-08-11

UCHWAA NR XXVIII/54/2016 RADYGMINY BODZECHW z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie przystpienia do sporzdzenia "Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechw na lata 2016-2023" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 I 6a ustawy ...

wicej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny