Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 02-06-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
6469


Zapraszamy do zapoznania się z Programem Rewitalizacji

Ogłoszenie rewitalizacja
2016-12-12

Zapraszamy do zapoznania się z „Programem Rewitalizacji Gminy Bodzechów na lata 2016-2023”. W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgłaszanie wg załączonego formularza do dnia 27 grudnia 2016r. Uwagi ...

więcej...


Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie rewitalizacja
2016-11-08

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023. Poniżej szczegóły

więcej...


Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Ogłoszenie rewitalizacja
2016-10-19

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach "Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023". Fiszki mogą dotyczyć jedynie sołectw BODZECHÓW, SUDÓŁ, SZEWNA, CHMIELÓW, GROMAOZICE które zostały wyłonione w ...

więcej...


Podsumowanie konsultacji społecznych nr 1

Ogłoszenie rewitalizacja
2016-10-19

Wójt Gminy Bodzechów w dnia 23.09.2016 r. przekazał do publicznej wiadomości dokument pn. "Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych stanowiącej element Programu Rewitalizacji ...

więcej...


DIAGNOZA ZJAWISK KRYZYSOWYCH

Ogłoszenie rewitalizacja
2016-09-27

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata ...

więcej...


Powołanie Zespołu ds. rewitalizacji

Ogłoszenie rewitalizacja
2016-09-12

Zarządzenie Wójta Gminy Bodzechów w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji. Poniżej szczegóły.

więcej...


ZAPROSZENIE

Ogłoszenie rewitalizacja
2016-08-11

Ostrowiec Św., dn. 2 sierpnia 2016 r. W związku z opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023 zostanie utworzony Komitet Rewitalizacyjny składający się przedstawicieli różnych środowisk dla których ważny jest ...

więcej...


Uchwała o przystąpieniu do Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

Ogłoszenie rewitalizacja
2016-08-11

UCHWAŁA NR XXVIII/54/2016 RADYGMINY BODZECHÓW z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 I 6a ustawy ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny