Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 02-06-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
6257PODATKI - formularze i wnioski do pobrania - druki obowiązujące od 01.07.2019 roku
Wnioski

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

49 kBWniosek o wydanie zaświadzczenia w sprawie posiadania lub nieposiadania gospodarstwa rolnego

35 kBWniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytulu nabycia gruntow

35 kBOswiadczenie o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej zalacznik nr 1 do podania o umorzenie

35 kBPodatek rolny: osoby fizyczne

Informacja o gruntach (IR-1)

49 kBZał. do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)

35 kBZał. do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)

34 kBZał. do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3)

33 kBPodatek rolny: osoby prawne

Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

64 kB
Zał. do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)

36 kB
Zał. do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)

35 kBPodatek od nieruchomości: osoby fizyczne

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)

62 kB
Zał. do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)

37 kB
Zał. do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)

37 kBZał. do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3)

33 kBPodatek od nieruchomości: osoby prawne

Deklaracja na podatek od nieruchomości(DN-1)

193 kB
Zał. do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)

38 kB
Zał. do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)

38 kBPodatek leśny: osoby fizyczne

Informacja o lasach (IL-1)

43 kBZał. do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)

33 kBZał. do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)

33 kBZał. do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3)

33 kBPodatek leśny: osoby prawne

Informacja o lasach (IL-1)

52 kBZał. do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)

33 kBZał. do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)

33 kBDruki obowiązujące do 30.06.2019 roku

Deklaracja na podatek lesny

238 kBDeklaracja na podatek rolny

259 kBDeklaracja na podatek od nieruchomosci

281 kBInformacja w sprawie podatku od nieruchomości rolnego i leśnego

418 kB

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny