Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 19-12-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1570Składy Komisji Rady Gminy BodzechówKomisja Budżetu, Finansów i Inicjatyw Społecznych


1.

Frańczak Elżbieta - Przewodniczący

2.

Łebek Maria

3.

Kozłowski Jerzy

4.

Kwaśniak-Wiatrowska Zofia

5.

Masternak Hanna

6.

Majewski Wiesław

7.

Cisek Wiesław

8.


Polak JózefKomisja Socjalna, Zdrowia, Opieki Społecznej,
Oświaty, Kultury i Sportu


1.

Dąbrowski Zbigniew - Przewodniczący

2.

Łebek Maria

3.

Ćwik Władysława

4.

Frańczak Renata

5.

Jurys Bogusław

6.

Kwaśniak-Wiatrowska Zofia

7.

Płatek Bożena

8.


Cisek WiesławKomisja Rolnictwa, Handlu i Usług


1.

Kozłowski Jerzy - Przewodniczący

2.

Kozłowski Sławomir

3.

Płatek Bożena

4.

Sierpień Zbignieww

5.

Klepacz Krzysztof

6.

Majewski Wiesław

7.


Kwaśniak-Wiatrowska ZofiaKomisja Bezpieczeństwa Publicznego,
Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska


1.

Cisek Wiesław - Przewodniczący

2.

Masternak Hanna

3.

Jurys Bogusław

4.

Kozłowski Sławomir

5.

Majewski Wiesław

6.


Sierpień ZbigniewKomisja Mieszkaniowa


1.

Masternak Hanna - Przewodniczący

2.

Dąbrowski Zbigniew

3.

Płatek Bożena

4.

Ćwik Władysława

5.


Klepacz KrzysztofKomisja Rewizyjna


1.

Kwaśniak-Wiatrowska Zofia - Przewodniczący

2.

Frańczak Renata

3.


Majewski Wiesław


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny