Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 16-07-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13358Ref. Gospodarki KomunalnejAdresRef. Gospodarki Komunalnej
z/s w Szewnie

Szewna, ul. Dolna 3
27-400 Ostrowiec witokrzyski

Powiat: ostrowiecki
Wojewdztwo: witokrzyskie


Telefon, fax, e-mailTelefon:

(041) 265-24-20 oraz 665-102-271

Fax:

(041) 265-22-45

E-mail:


urzad@ugb.plKierownikmgr in. Witold Ciepliski

Sekretariat, zgoszenia awarii i usug


Pokj nr 1Telefon wew. - 101


mgr Agnieszka Krakowiak

Pomoc administracyjna
KASA, Odpady komunalne, deklaracje dot. odpadw, rozliczenia wpat za odpady


Pokj nr 2Telefon wew. - 107


Micha Olszewski

Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Ewelina Cholewa

Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

mgr Micha Grzeszczyk

Pomoc administracyjna
Rozliczenia dot. wody i kanalizacji, podpisywanie umw na dostarczenie wody i odprowadzanie ciekw, umowy najmu lokali, sprawy dot. mieszka komunalnych


Pokj nr 3Telefon wew. - 104


Elbieta Stawiarska

Podinspektor ds. rozlicze wody i kanalizacji

mgr Renata Baran

Pomoc administracyjna
Rozliczenia dot. czynszy mieszkaniowych, lokali uytkowych, fakturowanie usug


Pokj nr 4Telefon wew. - 106


mgr Anna Kusiska

Inspetkor
Obsuga sieci wodocigowych i kanalizacyjnych, wydawanie zapewnie i warunkw technicznych dot. wody i kanalizacji, uzgodnienia projektw wodno kanalizacyjnych


Pokj nr 5Telefon wew. - 105


mgr in. ukasz witek

Specjalista ds. technicznych

Mariusz Nowocie

Specjalista ds. sieci wodocigowej


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny