Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13140
KANALIZACJA SANITARNA MAGONIE ORAZ ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY REALIZOWANE Z POMOC RODKW UNII EUROPEJSKIEJ
      Gmina Bodzechw realizuje projekt p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Magonie Gminy Bodzechw oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujcia wody na dziace 531/2 w miejscowoci Maksymilianw dofinansowany ze rodkw Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczonych na operacje typu Gospodarka wodno-ciekowa w ramach poddziaania Wsparcie inwestycji zwizanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow wszystkich rodzajw maej infrastruktury, w tym inwestycji w energi odnawialn i w oszczdno energii w ramach umowy nr 000012-65150-UM1300009/17 podpisanej z Samorzdem Wojewdztwa witokrzyskiego w dniu 22.06.2017. Dofinansowanie wynosi 1 999 933,00 z.

      W ramach realizacji projektu w dniu 1 wrzenia 2017r zawarto umow z firm Przedsibiorstwo Robt Inynieryjno-Budowlanych HYDROCOMPLEX Mariusz Kozera z Buska Zdroju na budow 5,06 km sieci kanalizacyjnej w miejscowoci Magonie na kwot brutto 2 959 831,41 z.

      W tym samym dniu podpisano umow z firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech z Biaegostoku na rozbudow stacji uzdatniania wody dla ujcia wody w Maksymilianowie na kwot brutto 1 260 000,00z. Wykonawcy wybrani zostali zgodnie z ustaw o zamwieniach publicznych.

      W celu przedstawienia inwestycji mieszkacom Magoni 20 wrzenia 2017r. o godzinie 1700 w budynku wietlicy zorganizowano spotkanie informacyjne.

      W trakcie spotkania Jerzy Murzyn - Wjt Gminy Bodzechw poinformowa mieszkacw o rdach i wysokoci dofinansowania, omwi projekt oraz sposb budowy i finansowania przyczy kanalizacyjnych. Przedstawiciel wykonawcy przedstawi harmonogram realizacji robt budowlanych.

      W dniu 12.09.2017r przekazano plac budowy obydwu wykonawcom.

      W padzierniku 2017r rozpoczy si prace budowlane.

30.06.2018r. zakoczono budow kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Magonie w ramach programu PROW. Wykonano 5,558 mb sieci kanalizacyjnej:
- liczba odbiorcw korzystajcych z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej: 225
- liczba podcze do wybudowanej sieci kanalizacyjnej: 79

Odtworzono nawierzchnie drg zgodnie z decyzjami ich wacicieli.

W celu uzyskania jak najwyszego efektu ekologicznego, czyli podczeniu jak najwikszej liczby osb do sieci kanalizacyjnej Gmina Bodzechw opracowaa program budowy i dofinansowania przyczy kanalizacyjnych. Program zawarty jest w uchwale Rady Gminy Bodzechw nr XLIV/74/2017 z dnia 28.08.2017r w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dotacji osobom fizycznym na realizacj prac zwizanych z budow podcze do sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Bodzechw.

29 marca 2019r zakoczyy si prace przy budowie Stacji Uzdatniania Wody w Maksymilianowie.

W ramach inwestycji wykonano:
- zbiornik retencyjny
- rurocigi toczny, sscy, spustowy i przelewowy
- studnie gbinowe wraz z rurocigami tocznymi do suw
- technologia suw
- fundament pod zbiornik retencyjny, agregat prdotwrczy i urzdzenia technologiczne
- ogrodzenia i roboty rozbirkowe
- plac, chodniki, droga wewntrzna z nawierzchni bitumiczn
- zagospodarowanie terenu
- prace remontowe w suw wraz z wewntrzn instalacj wodocigow

Dziki inwestycji poprawiono jako dostarczanej wody oraz niezawodno pracy SUW.
Obnione zostan koszty eksploatacji stacji.

Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny