Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 16-07-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13376


Burze z gradem/1

Og�oszenie ogolne
2020-07-16

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 96 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:38 dnia 16.07.2020 Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/1 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(71), jędrzejowski(66), kazimierski(68), Kielce(66), kielecki(68), konecki(61), opatowski(68), ostrowiecki(66), ...

więcej...


Przyjmowanie wniosków o wypłatę zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i Dobry Start

Og�oszenie ogolne
2020-07-15

Harmonogram przyjmowania wniosków o wypłatę zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry Start Szczegóły poniżej.

więcej...


Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny

Og�oszenie ogolne
2020-07-15

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2020/2021: - informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2019 r. - PIT 11 za 2019 ...

więcej...


Kondolencje

Og�oszenie ogolne
2020-07-15

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci” Wisława Szymborska Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszego ...

więcej...


Pogrzeb Sławomira Głodowicza odbędzie się w czwartek 16 lipca o godz. 11.00

Og�oszenie ogolne
2020-07-14

Informujemy, iż pogrzeb Naszego Kolegi wieloletniego Pracownika Urzędu Gminy Bodzechów Sławomira Głodowicza odbędzie się w najbliższy czwartek 16 lipca o godz. 11.00 w Kościele pw. Św. Mikołaja ...

więcej...


Informacja o wolnych miejscach w klasie dwujęzycznej na rok szkolny 2020/2021

Og�oszenie ogolne
2020-07-10

Informacja o wolnych miejscach w klasie dwujęzycznej na rok szkolny 2020/2021. Szczegły poniżej.

więcej...


W DNIU 16 LIPCA 2020 r. W GODZ. 8.00-13.00 WYDAWANE BĘDĄ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE

Og�oszenie ogolne
2020-07-10

GOPS W BODZECHOWIE INFORMUJE, IŻ W DNIU 16 LIPCA 2020 r. W GODZ. 8.00-13.00 WYDAWANE BĘDĄ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 DLA OSÓB UPRAWNIONYCH Z TERENU ...

więcej...


Mieszkańcy czekają na suche poldery

Og�oszenie ogolne
2020-07-10

W tym roku może zostać rozstrzygnięty przetarg na budowę suchych zbiorników w dorzeczu Modły, na które czekają od wielu lat mieszkańcy Świrny, Mychowa, Jędrzejowic oraz ostrowieckiej dzielnicy Częstocice. - Na ...

więcej...


Kanalizacja i nowe drogi

Og�oszenie ogolne
2020-07-10

Gmina Bodzechów w bieżącym roku kontynuuje budowę sieci kanalizacyjnej. Po zakończeniu prac ziemnych z nią na wielu odcinków dróg będzie położona nowa nawierzchnia. W miejscowościach Mychów, Mychów Kolonia, Jędrzejowa i Magoniach ...

więcej...


Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów

Og�oszenie ogolne
2020-07-08

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg/live Początek sesji 10.07.2020 r. o godz. 14:00 w Świetlicy Środowiskowej w Przyborowiu. Materiały z poprzedniej sesji dostępne są pod adresem : https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg

więcej...


Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowoŚci Goździelin

Og�oszenie ogolne
2020-07-08

OBWIESZCZENIE z dnia 03.07.2020 r. znak: TI-T.6733.14.2020.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Chmielów

Og�oszenie ogolne
2020-07-08

OBWIESZCZENIE z dnia 06.07.2020 r. znak: TI-T.6733.13.2020.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Szewna

Og�oszenie ogolne
2020-07-08

OBWIESZCZENIE z dnia 03.07.2020 r. znak: TI-T.6733.12.2020.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Wyniki próby sprawnościowej

Og�oszenie ogolne
2020-07-08

Poniżej wyniki próby sprawnościowej kandydatów do klasy sportowej. Szczegły poniżej.

więcej...

Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny