Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 20-02-2017r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Wybory ławników

Tereny inwestycyjna

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
19061


Obwieszczenie o budowie wodociągu rozdzielczego PE dn 110 w miejscowości Szewna

Ogłoszenie ogólne
2017-02-15

OBWIESZCZENIE z dnia 14.02.2017 r. znak: TI-T.6733.26.2016.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Przypomnienie o terminach wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ogłoszenie ogólne
2017-02-14

Prosimy o wpłaty zgodnie ze złożoną deklaracją i w terminach obowiązujących na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/52/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu ...

więcej...


SZKOLNY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH w SARNÓWKU

Ogłoszenie ogólne
2017-02-14

W dniu 20 stycznia b.r. ZSP w Sarnówku odbył się Szkolny Dzień Języków Obcych. Impreza miała na celu przybliżenie uczniom krajów anglojęzycznych oraz ukazanie znaczenia znajomości języka angielskiego we ...

więcej...


PROGRAM PARASOLOWY – FOTOWOLTAIKA

Ogłoszenie ogólne
2017-02-09

Gmina Bodzechów informuje, że w II kwartale 2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego rozpocznie się nabór wniosków na instalacje fotowoltaiczne w tzw. projekcie parasolowym. Planowane dofinansowanie do 60% ...

więcej...


Program "ZORZA" - Czyste powietrze nad Świętokrzyskim

Ogłoszenie ogólne
2017-02-08

Informacja dla mieszkańców planujących wymianę kotłów/pieców na nowoczesne, bądź planujących podłączenie do sieci gazowej!!! Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dla osób fizycznych - "ZORZA" - ...

więcej...


Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie ogólne
2017-02-08

Gmina Bodzechów informuje, iż w związku z rozeznaniem rynku na ,,Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i prawnych do programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów ...

więcej...


Modernizacja indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii

Ogłoszenie ogólne
2017-02-03

Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dla osób fizycznych: Informujemy iż zgodnie z ,,Harmonogramem naborów wniosków w 2017 roku” ogłoszonym przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ...

więcej...


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie ogólne
2017-02-03

Informujemy, iż w dniu 26 lutego b.r. (niedziela) w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Szewnie odbędzie się turniej halowej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Bodzechów. Zapraszamy mieszkańców Gminy ...

więcej...


Świętokrzyski Dzień Siatkówki w Gminie Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2017-02-03

W dniu 19 stycznia 2017 r. w ramach akcji „Świętokrzyski Dzień Siatkówki” w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych został rozegrany Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Drużyn 4- osobowych. Koordynatorem ...

więcej...


Woda z wodociągów na terenie Gminy Bodzechów spełnia wymogi jakościowe

Ogłoszenie ogólne
2017-02-02

Woda z wodociągów na terenie Gminy Bodzechów spełnia wymogi jakościowe wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Szczegóły poniżej.

więcej...


Okresowa ocena jakości wody do spożycia na terenie Gminy Bodzechów za 2016 r.

Ogłoszenie ogólne
2017-02-02

Okresowa ocena jakości wody do spożycia na terenie Gminy Bodzechów za 2016 r. Poniżej szczegóły

więcej...


PKPS w Ostrowcu Św. będzie wydawał artykuły żywnościowe w ramach programu FEAD 2016

Ogłoszenie ogólne
2017-02-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie informuje, iż w dniach 14-15 lutego 2017r. w godz. 8.00-13.00 PKPS w Ostrowcu Św. ul. Samsonowicza 17a będzie wydawał artykuły żywnościowe w ramach programu ...

więcej...


Obwieszczenie o budowie kablowej linii elektroenergetycznej w Gromadzicach i Miłkowie

Ogłoszenie ogólne
2017-02-02

OBWIESZCZENIE z dnia 26.01.2017 r. znak: TI-T.6733.24.2016.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Obwieszczenie o budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej w miejscowości Gromadzice

Ogłoszenie ogólne
2017-02-02

OBWIESZCZENIE z dnia 26.01.2017 r. znak: TI-T.6733.23.2016.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Obwieszczenie o budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Szewna

Ogłoszenie ogólne
2017-01-31

OBWIESZCZENIE z dnia 30.01.2017 r. znak: TI-T.6733.3.2017.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Oświatowy

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projektu pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny