Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-11-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
109


OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie ogólne
2019-11-15

Zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV dwutorowej na dz. nr ewid. 160, 681/1, 681/2, 682/3, 807/7, ...

więcej...


XIII Edycja Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczeństwo na Piątkę”

Ogłoszenie ogólne
2019-11-14

W Publicznej Szkole Podstawowej im. W. Stefańskiego odbył się powiatowy etap trzynastej już edycji wojewódzkiego konkursu „BEZPIECZEŃSTWO NA PIĄTKĘ”. Konkurs skierowany do uczniów klas piątych, ma na celu promowanie ...

więcej...


Msza za Ojczyznę i patriotyczna uroczystość

Ogłoszenie ogólne
2019-11-12

Gminne obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęła uroczysta msza w kościele św. Zofii w Bodzechowie celebrowana przez ks. kanonika Cezarego Zybałę. Oprawę muzyczną przygotował chór parafialny pod kierunkiem Moniki ...

więcej...


„Pieczony ziemniak” w ZSP w Sarnówku

Ogłoszenie ogólne
2019-11-08

Przedszkolaki z Sarnówka z wychowawczyniami: M. Świątek i A. Zielińską oraz uczniowie klas I-III pod opieką wychowawców: M. Regini, A. Papaj i G. Piórkowskiej na zaproszenie Norberta Januchty wybrali się ...

więcej...


Otwarta Strefa Aktywności w Chmielowie

Ogłoszenie ogólne
2019-11-07

Mieszkańcy Chmielowa mają miejsce do rekreacji. To pierwsza w Gminie. Gmina Bodzechów otrzymała dofinansowanie w kwocie 49 700 złotych w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte ...

więcej...


Kolejne miejscowości z kanalizacją

Ogłoszenie ogólne
2019-11-07

W związku z zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłków, Jędrzejów, Podszkodzie i Szyby, właściciele posesji którzy nie są zainteresowani pomocą z Gminy, mogą wykonać jeszcze w tym roku podłączenie ...

więcej...


ZAPROSZENIE NA 11 LISTOPADA

Ogłoszenie ogólne
2019-11-06

Wójt Gminy Bodzechów zaprasza na uroczyste obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które odbędą się 11 listopada 2019 roku w Bodzechowie. Program obchodów: 10.00 uroczysta Msza Święta w kościele pw. Św. ...

więcej...


Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Bodzechów z organizacjami ...

Ogłoszenie ogólne
2019-11-06

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Bodzechów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi ...

więcej...


Jubileusze wspólnego życia

Ogłoszenie ogólne
2019-11-04

Mieszkańcy Gminy Bodzechów, państwo Irena i Kazimierz Guzikowie świętowali diamentowe gody, a państwo Zofia i Mieczysław Dąbrowscy pół wieku wspólnego życia. Gospodarzem tej niezwykłej uroczystości był Wójt Jerzy Murzyn. Państwo ...

więcej...


Kondolencje

Ogłoszenie ogólne
2019-10-31

Wyrazy głębokiego współczucia Pani Ewelinie Starachowskiej z powodu śmierci Taty składają Wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn ze współpracownikami

więcej...


KGW w Jędrzejowie kultywuje tradycje

Ogłoszenie ogólne
2019-10-31

Koło Gospodyń Wiejskich z Jędrzejowa było partnerem zorganizowanego przez Krajową Spółkę Cukrową „Dnia Buraka Cukrowego”. Spotkanie nawiązujące do wiekowych tradycji uprawy buraka cukrowego i produkcji cukru, odbyło się na terenie ...

więcej...


Wspieramy osoby niepełnosprawne

Ogłoszenie ogólne
2019-10-31

Zespół Szkół Specjalnych i stowarzyszenie „Źródło” zorganizowały po raz drugi w Ostrowcu Św. Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Świętokrzyskie, jakie cudne”. Na scenie Kina Etiuda zaprezentowali się dzieci, młodzież ...

więcej...


Pieniądze dla Starostwa na uzgodnienia geodezyjne drogi w Świrnie

Ogłoszenie ogólne
2019-10-31

Gmina Bodzechów zgodziła się przekazać 200 tysięcy złotych Starostwu Powiatowemu w Ostrowcu Św. na regulację geodezyjną odcinka drogi powiatowej od ulicy Świętokrzyskiej do mostu w Świrnie. W przyszłości planowany jest ...

więcej...


OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie ogólne
2019-10-28

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w dniu 21 października 2019 r. wydało decyzję ostateczną znak: SKO.PZ-71/3705/549/2019, którą uchyliło w całości decyzję z dnia 1 lipca 2019r. znak: TI-T.6733.11.2018.RJ Wójta ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny