Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 25-07-2017r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1517


Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie ogólne
2017-07-25

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Wykonanie projektu remontu budynku Ośrodka Zdrowie w Bodzechowie" Poniżej szczegóły.

więcej...


Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie ogólne
2017-07-25

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Informatyzację Ośrodka Zdrowie w Bodzechowie" Poniżej szczegóły.

więcej...


Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie ogólne
2017-07-25

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Wykonanie prac remontowych Ośrodka Zdrowie w Bodzechowie" Poniżej szczegóły.

więcej...


Podaj stan wodomierza drogą elektroniczną

Ogłoszenie ogólne
2017-07-21

Referat Gospodarki Komunalnej Gminy Bodzechów informuje, że wprowadza się możliwość podania stanu wodomierza drogą elektroniczną. W tym celu należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Bodzechów. Uwaga: Po pozytywnej weryfikacji ...

więcej...


Obwieszczenie o budowie linii elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV oświetlenia drogi w Miłkowie

Ogłoszenie ogólne
2017-07-19

OBWIESZCZENIE z dnia 18.07.2017 r. znak: TI-T.6733.17.2017.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Integracyjny Piknik Sąsiedzki został przeniesiony na dzień 2 września 2017 r.

Ogłoszenie ogólne
2017-07-19

Rada Sołecka Nowej Dębowej Woli informuje, że zgodnie z wolą mieszkańców zaplanowany na 22 lipca 2017r Integracyjny Piknik Sąsiedzki został przeniesiony na dzień 2 września 2017r. (sobota).

więcej...


GDZIE POLSKA SMAKUJE

Ogłoszenie ogólne
2017-07-19

Jesteś rolnikiem lub lokalnym producentem żywności i szukasz nabywców swoich produktów? Agencja Rynku Rolnego udostępnia stronę internetową www.polskasmakuje.pl i darmową aplikację Polska Smakuje, dzięki której konsumenci będą mogli znaleźć w sieci lokalnych ...

więcej...


SĄSIEDZKI PIKNIK INTEGRACYJNY „WSPOMNIEŃ UROK I CZAR”

Ogłoszenie ogólne
2017-07-19

„POD KAMIENIEM” w SZEWNIE 30 czerwca 2017r Do letniego kalendarza pikników i festynów w ...

więcej...


Rozeznania rynku

Ogłoszenie ogólne
2017-07-13

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej celem rozeznania rynku na zrealizowanie zadania pn.: Polepszenie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Bodzechów

więcej...


Rozeznania rynku

Ogłoszenie ogólne
2017-07-13

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej celem rozeznania rynku na zrealizowanie zadania pn.: Polepszenie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Zaproszenie na informatyzacje ...

więcej...


Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w Nowej Dębowej Woli

Ogłoszenie ogólne
2017-07-11

OBWIESZCZENIE z dnia 10.07.2017 r. znak: TI-T.6733.19.2017.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” - zakończono ocenę wniosków

Ogłoszenie ogólne
2017-07-11

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny