Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 15-01-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
16213


OGŁOSZENIE

Og�oszenie ogolne
2021-01-15

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Gminy Bodzechów nie prowadzi rejestracji pacjentów do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W celu rejestracji prosimy o kontakt ze specjalną dedykowaną temu infolinią pod nr tel. 989 Połączenia ...

więcej...


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Og�oszenie ogolne
2021-01-12

Wójt Gminy Bodzechów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Magonie gm. Bodzechów. Zakres i przedmiot: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi ...

więcej...


Budowa wodociągu rozdzielczego PCV 90 z hydrantem ppoż. w miejscowości Gromadzice

Og�oszenie ogolne
2021-01-12

OBWIESZCZENIE z dnia 08.01.2021 r. znak: TI-T.6733.25.2020.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Sondaż rynku

Og�oszenie ogolne
2021-01-11

Wójt Gminy Bodzechów zaprasza do przedstawienia ceny dotyczącej przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonej w miejscowości Przyborów. Szczegóły poniżej.

więcej...


„Świąteczne przesłanie” w ZSP w Szewnie

Og�oszenie ogolne
2021-01-08

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie, rozwijając swoje talenty, przygotowali przedstawienie online pod tytułem “Świąteczne Przesłanie”. Dzieci chciały w ten sposób przekazać życzenia dla całej lokalnej społeczności oraz wnieść świąteczną ...

więcej...


Sondaż rynku

Og�oszenie ogolne
2021-01-05

Gmina Bodzechów zwraca się z zapytaniem o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej polegającej na wykonaniu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 359 w msc. Miłków w celu wydzielenia działki pod ...

więcej...


Życzenia na Nowy Rok

Og�oszenie ogolne
2020-12-31

W nowym, 2021 roku, życzymy mieszkańcom naszej Gminy, aby wszystkie marzenia, plany i oczekiwania jak najszybciej się spełniły. Niech ten Nowy Rok będzie przepełniony radością, szczęściem i miłością, niech będzie ...

więcej...


KOMUNIKAT ARiMR

Og�oszenie ogolne
2020-12-31

Dokonywanie zgłoszeń przemieszczeń – formularze jednopodpisowe grudzień 15, 2020 ARiMR wprowadza zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych i jednocześnie zachęca posiadaczy zwierząt do korzystania z Portalu IRZplus. Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych ...

więcej...


Akcja MEN „„Razem z nami na święta” w ZSP w Szewnie

Og�oszenie ogolne
2020-12-31

Uczniowie ZSP w Szewnie to nie tylko dzieci i młodzież z pasją, ale także wspaniali inicjatorzy rozmaitych przedsięwzięć krzewiących humanitaryzm i empatię. Jednym z nich był udział w akcji ...

więcej...


Informacja dot. petycji

Og�oszenie ogolne
2020-12-31

Informacja dot. petycji Szczegóły: ---tutaj---

więcej...


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok

Og�oszenie ogolne
2020-12-31

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok znajduje się na stronie internetowej gminy w zakładce Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

więcej...


Petycja

Og�oszenie ogolne
2020-12-31

INFORMACJA PUBLICZNA Koniec roku to najlepszy czas aby sprawdzić czy jednostki samorządu terytorialnego spełniły obowiązki jakie nałożył na nich ustawodawca. Dlatego składamy Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 Konstytucji RP ...

więcej...


Świąteczne zmagania uczennic ZSP w Sarnówku

Og�oszenie ogolne
2020-12-30

Uczniowie PSP im. Jana Pawła II w Sarnówku zaprezentowali się w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek zorganizowanym przez ZSP w Szewnie. Uczniowie chętni do udziału w konkursie przesyłali nagranie swojego ...

więcej...


Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów

Og�oszenie ogolne
2020-12-30

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Bodzechów dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCvvTPc6T4XjMZtlH41lRSlg/live Początek sesji 30.12.2020 r. o godz. 14:00 w Świetlicy Środowiskowej w Bodzechowie. Materiały z poprzedniej sesji dostępne są pod adresem :

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny