Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-01-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2469


Budowa i przebudowa linii elektroenergetycznej SN 15kV oraz linii elektroenergetycznej w Sudole

Ogłoszenie ogólne
2019-01-22

OBWIESZCZENIE z dnia 22.01.2019 r. znak: TI-T.6733.25.2018.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na podstawie art. 50 ust. ...

więcej...


Siła cyfrowych kompetencji - celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych

Ogłoszenie ogólne
2019-01-22

Stowarzyszenie Humaneo realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Siła cyfrowych kompetencji. Celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych oraz nabycie kwalifikacji w zakresie TIK u min.80% z 420 osób dorosłych (252K,168M),niepracujących i pracujących ...

więcej...


Anioły Dobroci krążą wokół nas...

Ogłoszenie ogólne
2019-01-21

W dniu 4 stycznia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie odbyło się I Bodzechowskie Kolędowanie połączone z akcją charytatywną na rzecz adoptowanej przez społeczność uczniowską ...

więcej...


Inormacja

Ogłoszenie ogólne
2019-01-21

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Bodzechów podaje do ...

więcej...


INFORMACJA

Ogłoszenie ogólne
2019-01-21

Wójt Gminy Bodzechów informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów tj. w Ostrowcu Św. ul. Mikołaja Reja 10, na okres od 21 stycznia 2019 r. do 11 ...

więcej...


CZAS WYPOCZYNKU ZIMOWEGO W GMINIE BODZECHÓW!

Ogłoszenie ogólne
2019-01-10

Dnia 14 stycznia rozpoczynają się długo wyczekiwane ferie zimowe. To czas odpoczynku, relaksu i zabaw. Dzieci i młodzież pozostającą w czasie ferii ...

więcej...


Do 31 stycznia złóż informację o wyrobach zawierających azbest

Ogłoszenie ogólne
2019-01-08

Przypominamy o obowiązku składania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest. Właściciel nieruchomości, jako osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, na której wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, jest zobowiązany do: • Corocznego ...

więcej...


Budowa obiektu infrastruktury technicznej telefonii komórkowej

Ogłoszenie ogólne
2019-01-04

OBWIESZCZENIE z dnia 03.01.2019 r. znak: TI-T.6733.11.2018.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Sondaż rynku

Ogłoszenie ogólne
2019-01-04

Gmina Bodzechów zwraca się z zapytaniem o przedstawienie ceny wykonania operatów szacunkowych wycen nieruchomości osób prywatnych w celu nabycia na rzecz Gminy Bodzechów pod pompownie ścieków w ramach projektu ...

więcej...


SONDAŻ RYNKU

Ogłoszenie ogólne
2019-01-04

Gmina Bodzechów zwraca się z zapytaniem o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej polegającej na wykonaniu podziału nieruchomości w celu wydzielenia działki na powiększenie drogi gminnej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ...

więcej...


Ogłoszenie o naborze wniosków!

Ogłoszenie ogólne
2019-01-03

Urząd Gminy Bodzechów ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2019 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych ...

więcej...


Informacja

Ogłoszenie ogólne
2019-01-03

Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla Czad oszukuje zmysły.

więcej...


XIV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2019-01-03

Grudniowe kolędowanie zrzeszające wszystkie szkoły Gminy Bodzechów to jedna z wielu inicjatyw Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie. 14 grudnia odbyło się świąteczne śpiewanie, któremu patronował pan Jerzy Murzyn - wójt ...

więcej...


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz segregowanych i wielkogabarytowych w 2019 r.

Ogłoszenie ogólne
2019-01-03

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Bodzechów na rok 2019 oraz Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Bodzechów ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny