Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
16769


Weekendowy Konkurs SPISowy z Radiem Kielce (edycja V)

Og�oszenie ogolne
2020-10-23

Konkurs z cyklu Weekendowe konkursy SPISowe Urząd Statystyczny w Kielcach oraz Radio Kielce zapraszają do udziału w kolejnej edycji weekendowego konkursu SPISowego. Użytkownicy gospodarstw rolnych z województwa świętokrzyskiego, którzy spisali się w ...

więcej...


Dzień Tabliczki Mnożenia w Szewnie

Og�oszenie ogolne
2020-10-22

Po raz kolejny w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie odbył się ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA. „Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była w niecodzienny sposób – podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Każda ...

więcej...


Sondaż rynku

Og�oszenie ogolne
2020-10-20

Gmina Bodzechów zwraca się z zapytaniem o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej polegającej na ustaleniu przebiegu granic drogi gminnej. Szczegóły: ---Sondaż--- ---Załącznik---

więcej...


Trwa Powszechny Spis Rolny 2020

Og�oszenie ogolne
2020-10-16

Przypominamy mieszkańcom gminy Bodzechów, którzy są użytkownikami gospodarstw rolnych, że od 1 września do 30 listopada prowadzony jest Powszechny Spis Rolny 2020. Na obecną chwilę spisało się niewiele ponad 24 ...

więcej...


KORONAWIRUS - informacje dla seniorów

Og�oszenie koronawirus
2020-10-15

Aktualne materiały informacyjne opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, dotyczące koronawirusa SARS-COV-2. Szczegóły poniżej.

więcej...


KORONAWIRUS - materiały opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny

Og�oszenie koronawirus
2020-10-15

Materiały informacyjne opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny Szczegóły poniżej.

więcej...


Wybory do Samorządu Uczniowskiego w ZSP w Szewnie

Og�oszenie ogolne
2020-10-15

W szewnieńskiej podstawówce odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W tym roku, z wiadomych względów, odbyły się one w zmienionej formie. Uczniowie, którzy zostali wybrani za przedstawicieli swoich klas wykonywali ...

więcej...


Z tych numerów dzwonią rachmistrzowie

Og�oszenie ogolne
2020-10-13

Numery telefonów, z których realizowane są wywiady telefoniczne z respondentami w ramach PSR 2020

więcej...


Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych rzek

Og�oszenie ogolne
2020-10-13

Data i godzina wydania: 12.10.2020 - godz. 12:38 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:152 Zjawisko: wezbranie z ...

więcej...


Przypominamy w jaki sposób można się spisać?

Og�oszenie ogolne
2020-10-13

Spis rolny przeprowadzany jest na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały ...

więcej...


Budowa wodociągu rozdzielczego z niezbędną armaturą liniową oraz hydrantami w Szewnie

Og�oszenie ogolne
2020-10-12

OBWIESZCZENIE z dnia 05.10.2020 r. znak: TI-T.6733.22.2020.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Na ...

więcej...


Budowa kontenerowych stacji transformatorowych w Nowej Dębowej Woli

Og�oszenie ogolne
2020-10-12

OBWIESZCZENIE z dnia 07.10.2020 r. znak: TI-T.6733.17.2020.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Bodzechów

Og�oszenie ogolne
2020-10-12

Zarządzenie Nr V 111 2020 - w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Bodzechów w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Bodzechów. Na podstawie art. 5a i ...

więcej...


INFORMACJA inkasenci

Og�oszenie ogolne
2020-10-12

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju od 14 października 2020 r. (środa) ogranicza się pracę inkasentów jedynie do wystawienia faktur za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. Prosimy ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny