Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 24-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1699


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie ogólne
2020-02-20

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Bodzechów na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( ...

więcej...


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie ogólne
2020-02-20

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Bodzechów na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( ...

więcej...


Apel walentynkowy w PSP w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2020-02-19

Zaczęło się w III w. od Walentego. To on zapoczątkował wysyłanie kartek ukochanym osobom. Teraz, co roku, dnia 14 lutego obchodzimy Walentynki, „święto zakochanych’’. Gdzie się nie obejrzymy, wszędzie tylko ...

więcej...


Rekrutacja i nabór ochotników do służby przygotowawczej

Ogłoszenie ogólne
2020-02-19

Ogłoszenie o prowadzonej przez Wojskową komendę Uzupełnień w Sandomierzu rekrutacji i naborze ochotników do służby przygotowawczej na II turnus 2020 roku (od 4 maja 2020 roku). Link do strony internetowej WKU ...

więcej...


Budowa sieci wodociągowej z rur PCV w miejscowości Szewna

Ogłoszenie ogólne
2020-02-19

OBWIESZCZENIE z dnia 14.02.2020 r. znak: TI-T.6733.32.2019.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV w miejscowości Nowa Dębowa Wola

Ogłoszenie ogólne
2020-02-19

OBWIESZCZENIE z dnia 14.02.2020 r. znak: TI-T.6733.34.2019.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Sportowy weekend w Szkole w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2020-02-18

Ostatni weekend zimowych ferii w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzechowie minął pod znakiem siatkówki. W turnieju o Puchar Sołtysa Bodzechowa wzięło udział siedem drużyn: SMS TEAM, KUNÓW, BODZECHÓW I, ĆMIELÓW, ...

więcej...


Długa lista inwestycji w Gminie

Ogłoszenie ogólne
2020-02-18

Planowane dochody Gminy Bodzechów na 2020 roku to kwota 74 mln 934 319 zł, a wydatki to 78 mln 915 808 zł. Zaplanowany deficyt budżetowy na rok bieżący wynosi 3 ...

więcej...


Autobusem do Broniszowic

Ogłoszenie ogólne
2020-02-18

Jest duża szansa, że jeszcze w lutym zostanie uruchomione połączenie z Ostrowca Św. do Broniszowic. Organizatorem linii jest Starostwo Powiatowe, ale wkład finansowy w zorganizowanie kursów ma również Gmina Bodzechów. Radni ...

więcej...


Ognisko w sołectwie Szyby

Ogłoszenie ogólne
2020-02-18

Wójt Gminy Bodzechów i Gminna Biblioteka z/s w Szewnie obieli patronat nad kolejnym ciekawym przedsięwzięciem, skierowanym do mieszkańców. Tym razem było to ognisko w miejscowości Szyby. Pomysłodawcą i organizatorem spotkania ...

więcej...


Obwieszczenie

Ogłoszenie ogólne
2020-02-18

Obwieszczenie SKO w Kielcach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Szczegóły poniżej.

więcej...


Budowa wodociągu rozdzielczego z rur PE dn 90 w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2020-02-18

OBWIESZCZENIE z dnia 10.02.2020 r. znak: TI-T.6733.5.2020.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ...

więcej...


Dom Ludowy zaprasza dzieci

Ogłoszenie ogólne
2020-02-13

Ciekawe spotkanie zaproponowało Koło Gospodyń ze Szwarszowic na koniec ferii miłe. W niedzielne popołudnie w Domu Ludowym w Mirkowicach zorganizowano "popołudnie bez telefonu". W zamian zaproponowano rodzinne rozgrywki w ...

więcej...


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie ogólne
2020-02-12

27 lutego 2020r. o godz.10:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowcu Św. odbędzie się szkolenie dot. uboju zwierząt w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Szczegóły poniżej.

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny