Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-07-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory uzupełniające

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1684


OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie ogólne
2019-07-12

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BODZECHOWIE z dnia 12 lipca 2019 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Na podstawie 14 ust. 1 uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z ...

więcej...


Drogi w Sudole i Nowej Dębowej Woli z dofinansowaniem

Ogłoszenie ogólne
2019-07-12

Dwie drogi zgłoszone przez Gminę Bodzechów zakwalifikowane zostały się do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Jedna z dróg znajduje się w Sudole. To odcinek o długości 250 metrów, ale bardzo ...

więcej...


Okręgowa Komisja Wyborcza wzywa do zgłaszania się dodatkowych kandydatów

Ogłoszenie ogólne
2019-07-12

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BODZECHOWIE z dnia 8 lipca 2019 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Na podstawie ~ 14 ust. I uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z ...

więcej...


Udane półkolonie

Ogłoszenie ogólne
2019-07-10

Blisko 150 dzieci z Gminy Bodzechów uczestniczyło w półkoloniach zorganizowanych przez szkoły w Szewnie, Sarnówku, Chmielowie, Bodzechowie, Szwarszowicach. Dla uczestników zajęć wakacyjnych przygotowano mnóstwo atrakcji, ciekawych wycieczek i zajęć na ...

więcej...


Festyn XII Letnie Spotkania z Folklorem

Ogłoszenie ogólne
2019-07-09

Festyn XII Letnie Spotkania z Folklorem 7 lipca 2019 Wólka Bodzechowska Więcej zdjęć w galerii.

więcej...


Budowa i przebudowa linii elektroenergetycznej w Jędrzejowie

Ogłoszenie ogólne
2019-07-08

OBWIESZCZENIE z dnia 02.07.2019 r. znak: TI-T.6733.7.2019.RJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na podstawie art. 50 ...

więcej...


Zespół Szkół Publicznych w Sarnówku na Memoriale im. J. Kusocińskiego w Chorzowie

Ogłoszenie ogólne
2019-07-08

Grupa 11 osób z grupy biorącej udział w programie SKS wyjechała do Chorzowa na wspólne kibicowanie polskim lekkoatletom na 65 Orlen Memoriale Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim. Głównym celem spotkania ...

więcej...


Budowa linii kablowej elektroenergetycznej w Nowej Dębowej Woli

Ogłoszenie ogólne
2019-07-08

OBWIESZCZENIE z dnia 26.06.2019 r. znak: TI-T.6733.13.2019.RJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na ...

więcej...


Kolejne kilometry sieci kanalizacyjnej

Ogłoszenie ogólne
2019-07-05

Dobiega końca budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Miłków, Jędrzejów i Sudół. W tym roku powinno rozpocząć się podłączanie posesji. - Gmina udzieli pomocy w realizacji przyłączy, choć przypomnę, ...

więcej...


Pomoc dla rodzin po nawałnicy

Ogłoszenie ogólne
2019-07-05

Obfite opady deszczu połączone z porywistymi wiatrami, które nawiedziły na początku lipca teren Gminy Bodzechów, wyrządził wiele szkód. Szczególnie dał się we znaki w Bodzechowie, gdzie wiatr zerwał pokrycie domu, ...

więcej...


Od 1 lipca 2019 roku nowe przepisy o segregacji na pięć rodzajów odpadów

Ogłoszenie ogólne
2019-07-03

S z a n o w n i P a ń s t w o 0d dnia 1 lipca 2019 roku nowe przepisy ustawy ...

więcej...


Zdjęcia z Dnia Dziecka w miejscowościach Gromadzice, Świrna i Mychów

Ogłoszenie ogólne
2019-07-03

Zdjęcia z Dnia Dziecka w miejscowościach Gromadzice, Świrna i Mychów znajdują się w galerii ---tutaj---

więcej...


Nabór kandydatów na członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie ogólne
2019-07-02

Zarządzenie Nr V 86 2019 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom ...

więcej...


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych

Ogłoszenie ogólne
2019-07-02

Zarządzenie Nr V 85 2019 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ...

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny