Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 09-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9096cieka kapliczkowa
       Chmielw i Szewna naleay do tej samej parafii, a do lat 60 XX w. Wdrujc po tej okolicy mona napotka liczne kapliczki szafkowe, krzye i figury przydrone. Peniy one wielorak funkcj: znakw granicznych czy orientacyjnych w bezmiarze chopskich zagonw, ale najczciej suyy ochronie ycia i mienia wsi. Opracowany przez nas szlak wiedzie od wsi Chmielw pooonej przy trasie Radom -Rzeszw droga Nr 9. (zjazd z wiaduktu w Boksycce), z Ostrowca dojazd autobusem MPK Nr 37.

      Wdrwk ''ladami kultury i tradycji wsi polskiej - historia i dzieje kapliczek przydronych'' zaczynamy od kocioa pod wezwaniem Matki Boskiej Czstochowskiej z cudownym obrazem patronki. W 1961r koci spon ale obraz zachowa si nieuszkodzony. Przed kocioem wybudowano w 1998 r grot z figurk Matki Boskiej z Lourd upamitniajc w ten sposb star kapliczk szafkow zbudowan na topoli.

      Wychodzimy z placu kocielnego i idziemy 400m w kie-runku poudniowym. Po przejciu przez most skrcamy na zachd i idziemy poln ciek wzdu Kamiennej. Droga ta w XV w. prowadzia do mostu in willa Chmielw, na ktrym nie pobierano myta od furmanw jadcych od Sandomierza i Opatowa do Radomia.

   

      Idc dalej ul. Ostrowieck po przejciu 250m. po poudniowej stronie drogi krzy z Chrystusem ukrzyowanym. Na froncie cokou napis: D.O.M./ Na Chwa panu Bogu/ w Trjcy Jedynemu/ i pamitk Mki Zbawiciela /Krzy ten wystawili Jzef/ i Agnieszka z Szczurkw Stoykowie. Wocianie Wsi Chmielowa /przechodniu pobony! West/ chniej o pomylno yjcych/ a o pokj wiekuisty zmarych/ Rok :1855. Krzy postawiono w podzice za przeycie z epidemii cholery jaka panowaa w tym czasie w naszej okolicy.

      Skrcamy na poudnie i po przejciu 200m. do ul. Kunowskiej stoimy przy krzyu kamiennym z piaskowca. Na krzyu Chrystus metalowy ukrzyowany. Na cokole kamiennym z piaskowca napis: Z krzya boleci / Baranku Boy /Spojrzyj na Ziemi / wysuchaj woania/niech si twe serce dla dzieci otworzy/zlituj si Ojcze/ wysuchaj /nas Panie /Chmielw /1902 R. W latach 60 XX w obok krzya bya kunia. Wyruszamy w kierunku wschodnim i dochodzimy do roz-widlenia ulic. Po lewej stronie mijamy budynek Publicznej Szkoy Podstawowej wybudowany w 1925 r. i idziemy ul. Ostrowieck 200m. Dochodzimy do budynku remizy straackiej i ogldamy figur w. Jana Nepomucena.

      Figura z pias-kowca stoi na cokole kamiennym o przekroju kwadratu. Na froncie cokou napis: Fundowa / li Franciszek / i Rozalia Dro / zdowscy/ R 1804/ D.21 dip. Figura stoi blisko Kamiennej, ktra czsto zalewaa okolicznych mieszkacw, wic ma ona broni od powodzi i obmowy.

      Dalej wdrujemy ul. Ostrowieck w kierunku wschodnim. Po przejciu 700m po stronie poudniowej drogi, pikny, strzelisty, neogotycki krzy z piaskowca z Chrystusem Ukrzyowanym. Na frontowej paszczynie napis w czci nieczytelny .../ Kwapisowa / w 1871 r. Wszystkie krzye i figury przydrone zbudowane s z piaskowca chmielowskiego, ktry by amany jeszcze w latach 70 XX w. i suy gwnie do budowy fundamentw domw.

      Mijamy ostanie domy Chmielowa i jestemy w Ostrowcu-w. na ul. Chmielowskiej. Idziemy 1,6 km przez dzielnic Czstocice. Po prawej stronie budynek starego dworku, w ktrym w okresie od 1921 do 1953 mia siedzib Urzd Gminy, a pniej przychodnia lekarska dla miejscowoci Chmielw i Szewna. Przechodzimy przez mostek na rzece Modle i po lewej stronie przy ul. Szewieskiej mijamy krzy z Chrystusem ukrzyowanym na kwadratowym cokole bez napisu. Krzy ten sta w parku otaczajcym paac hrabiego Wielopolskiego, ktry by wacicielem Czstocic.

      Idziemy dalej ul. Szewiesk. Po prawej stronie mijamy pikne kamienne lwy pilnujce wjazdu do paacu Wielopolskich, w ktrym obecnie znajduje si Muzeum Archeologiczno - Historyczne. Po przejciu 850m po zachodniej stronie drogi na monumentalnym cokole figurka Matki Boskiej Racowej zespolona z figurkami po lewej i prawej stronie ss.Dominika i Katarzyny Sierzeskiej. Po lewej stronie monumentu pozostaoci 3 supkw z ogrodzenia. Na frontowej cianie cokou mao czytelny napis: Anno 1788/ DIF 25 juni /Fund.......Figurka stoi na granicy miasta Ostrowca i miejscowoci Szewna przy skrzyowaniu ulic Zofiwka i Armii Krajowej. Jestemy na terenie gm. Bodzechw.

      Idziemy ul. Armii Krajowej ok.300 m na skrzyowaniu z ul. Kieleck po lewej stronie pikne Gimnazjum z hal sportow, a po prawej stronie obok sklepu stoi krzy kamienny z piaskowca. Na froncie cokou prawie nie czytelny napis: D.O.M./ .../Niech....Twa dobro.. Fundatorowie / Jakub i Magdalena KOLATROWICZOWIE / prosz o westchnienie /d;(?) listopada 1842r.


      Przechodzimy przez skrzyowanie i jestemy na ul. Armii Ludowej. Po lewej stronie XIXw. cmentarz a po prawej barokowy koci wzniesiony latach 1775-77r. otoczony murem i kaplicami z XVII w. Tworzy zesp z plebani, organistwk, wikarwkami i schodami z pikn bram z pocztku XX w. wykonan ze szka i stali przez hutnikw ostrowieckich.      Na placu kocielnym figura w. Mikoaja patrona kocioa, a przy aptece pikna figurka Matki Boskiej Racowej.

      Schodzc w d ul. Armii Ludowej 700 m. za kocioem po stronie prawej barokowa figurka Dziecitka Jezus siedzcego na globie posadowiona na kolumnie toskaskiej stojcej na cokole o przekroju kwadratowym, wyko-nana z piaskowca. Na froncie cokou paskorzeba Chrystusa upadajcego pod ciarem krzya, nad ni napis: ECCE HOMO. Na lewostronnej paszczynie cokou (herb?) w naroach za litery: W/S/Z/C/ pod tym napis RCTA ANNO DOMINI/1707 DE 15 LIV. Na tym koczymy nasz wdrwk. Wracamy pod koci i autobusem MPK nr 16 lub 4 dojedamy do Ostrowca, skd autobusem nr 37 wracamy do Chmielowa.

Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny