STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 29-05-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
18490GMINNY TURNIEJ BEZPIECZE?STWA W RUCHU DROGOWYM

Ogoszenie oglne
2012-04-10

W Bodzechowie po raz kolejny odby si Gminny Etap Oglnopolskiego Turnieju Bezpieczestwa w Ruchu Drogowym pod patronatem Wjta Gminy Bodzechw Jerzego Murzyna. Organizatorami eliminacji gminnych byli mgr Tomasz Szwagierczak z Publicznego Gimnazjum w Bodzechowie, oraz mgr Wioletta Winiewska z Publicznej Szkoy Podstawowej w Bodzechowie.

Do turnieju przystpio 7 trzyosobowych druyn reprezentujcych szkoy:
- PSP Chmielw - Przydatek Pawe, Piotrowski Dawid i Dero Sylwia – opiekun mgr Mariusz Zelga
- PSP Sarnwek – Sowik Diana, Tracz Matylda i Maj Jakub - opiekun mgr Tomasz Lenart
- PSP Szewna – Dolska Dominika, Kozowski Jakub i Kopyra Jan – opiekun mgr Dorota Lasek
- PSP Szwarszowice – Biekowska Patrycja, Baszkiewicz Pawe i Masternak Karol – opiekun mgr Magdalena liwka
- PSP Bodzechw – Zikowski Kacper, Potocki Jan i Galata Kacper – opiekun mgr Wioletta Winiewska i mgr Konrad elazowski.
- PG Szewna – Zieliski Emil, Sapek Mateusz i Staszewski Patryk – opiekun mgr Tomasz Dryjas
- PG Bodzechw – Gra Dominik, Czekaj Kamil i Olszewski Micha – opiekun mgr Tomasz Szwagierczak.

W pierwszym etapie konkursu wszyscy uczestnicy musieli zmierzy si z testem skadajcym si z 25 pyta w tym: 5 dotyczyo zasad i przepisw o ruchu pieszych i rowerzystw, dalsze 5 - znakw drogowych, 10 - sytuacji w ruchu drogowym oraz ostatnie 5 - zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nastpnie rozpocza si cz praktyczna, polegajca na pokonaniu toru sprawnociowego skadajcego si z szeciu przeszkd. W tym roku ta cz konkursu odbya si ze wzgldu na niesprzyjajc aur w hali sportowej gimnazjum pod czujnym okiem policjantw z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu witokrzyskim.. Kady uczestnik mia do pokonania tor skadajcy si 6 przeszkd.

Ostatnim etapem turnieju, z ktrym musiay si zmierzy druyny byy zadania praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Z kadej druyny wylosowany zosta jeden reprezentant, ktry musia si odpowiada na pytania i wykonywa zadania przygotowane przez pani Magorzat Szemraj z PG Bodzechw.

A oto wyniki turnieju: I miejsce w kategorii szk gimnazjalnych zaja reprezentacja Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawa II w Bodzechowie. W kategorii szk podstawowych natomiast reprezentacja Publicznej Szkoy Podstawowej im. Walentego Stefaskiego w Bodzechowie. II miejsce przypado PSP w Sarnwku, a III PSP w Chmielowie.

Wszystkim uczestnikom turnieju gratulowali: dyrektor PG w Bodzechowie Krystyna urek i dyrektor PSP w Bodzechowie Jerzy Grzdziel wrczajc dyplomy i nagrody (akcesoria rowerowe), ufundowane przez Wjta Gminy Jerzego Murzyna.
Zwyciscy w obu kategoriach bd reprezentowa nasz gmin w dalszych etapach Oglnopolskiego Turnieju Bezpieczestwa w Ruchu Drogowym. Powodzenia!
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny