STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 29-05-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
18526IX Mi?dzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny o miano ”Mistrza Ortografii 2012”

Ogoszenie oglne
2012-03-29

26 marca 2012r.w Publicznym Gimnazjum w Szewnie odby si ju IX Midzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny o miano ”Mistarza Ortografii 2012” przygotowany przez panie: J. Skuz, A. Kozie i P. Brociek pod patronatem pani dyrektor gimnazjum, Ireny Faryny. Celem konkursu byo: krzewienie kultury jzyka ojczystego, praktyczne wykorzystanie zdobytych wiadomoci, ksztacenie umiejtnoci pynnego, biegego, poprawnego pisania i rozbudzanie motywacji do pogbiania wiedzy z zakresu polskiej ortografii i interpunkcji. Do konkursu przystpili uczniowie Publicznego Gimnazjum w Szewnie i Publicznego Gimnazjum w Bodzechowie.

Konkurs mia charakter trzystopniowy: eliminacje w klasach oraz szkoach przeprowadziy szkolne komisje konkursowe, wyaniajc laureatw. Fina stanowio dyktando oglne. Wszyscy gimnazjalici wykazali si wiedz na wysokim poziomie. Tekst dyktanda nie nalea do atwych, a w jego treci byy rzadko uywane w jzyku polskim wyrazy.

Wrd uczniw byy podzielone opinie na temat dyktanda. Oglnie najwicej trudnoci sprawiy nastpujce wyrazy: trzyipdniowa, superksigarnie, dnej, mrzonka, mawce, esami-floresami, enady.

Najciekawszy moment stanowio ogoszenie wynikw : I miejsce i tytu „Mistrza Ortografii 2012” zdobya Magorzata Wielgus, uczennica PG w Bodzechowie, wicemistrzem zostaa Agata Murzyn, uczennica PG w Szewnie. III miejsce zdobya Emilia Cybula z PG w Szewnie. IV miejsce z tak sam iloci punktw zajli: Maria Janicka i Przemysaw Dwojak z PG w Szewnie. V miejsce zdoby Kacper Konecki, ucze PG w Bodzechowie. Na zwycizcw czekay atrakcyjne nagrody ksikowe ufundowane przez bibliotekarza Publicznego Gimnazjum w Szewnie, Pawa Dryjasa i pani Iwon Lipk , bibliotekark Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie.

Na koniec dyrektor gimnazjum, pani Irena Faryna podsumowaa wyniki konkursu. Podkrelia, e inicjatywa przeprowadzania konkursw ortograficznych jest suszna i naley j kontynuowa w nastpnych latach.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny