STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 29-05-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
18648„5 porcji warzyw, owocw lub soku”

Ogoszenie oglne
2012-03-23

W styczniu 2012r. uczniowie klas I-III naszej szkoy po raz drugi przystpili do pracy nad programem edukacyjnym „5 porcji warzyw, owocw lub soku”, ktry jest finansowany ze rodkw Funduszu Promocji Owocw i Warzyw, a ktrego organizatorem jest Stowarzyszenie KUPS.

Gwnym jego celem jest propagowanie wrd dzieci uczszczajcych do klas modszych zdrowych nawykw ywieniowych. Dodatkowo w biecym roku szkolnym postanowilimy wzi udzia w oglnopolskim konkursie: „Pij sok przez cay rok”. Nie opieralimy si li tylko na propozycjach zaj sugerowanych przez organizatora; wzbogacilimy treci dbajc jednoczenie o ciekaw form. Byy wic w duej iloci lubiane przez dzieci: zagadki, rebusy, krzywki, wiersze, piosenki, teatrzyk oraz prace plastyczne z wykorzystaniem ciekawych cho pracochonnych technik. Ponadto w specjalnie wyeksponowanych miejscach umieszczone zostay plakaty informujce pozostaych uczniw, ich rodzicw oraz inne zainteresowane osoby o tematyce i celach konkursu.

W nasze dziaania wczylimy czynnie rodzicw. Wsplnie z nimi dzieci przygotowali pomoce niezbdne do realizacji zadania konkursowego – produkcji soku. Uczniowie zapoznali si z etapami wytwarzania sokw oraz bezpieczn obsug sokowirwki. Po wykonanej pracy degustoway sok marchewkowy, jabkowy, pomaraczowy oraz jabkowo - marchwiowy. Empirycznie przekonay si, e s one bardzo sodkie mimo, e nie dosypano do nich nawet odrobiny cukru. Nastpnie smakoway surwek, ktre powstay z odpadw po produkcji soku. Z ogromn przyjemnoci schrupay take obrane warzywa i owoce, ktre nie zostay zuyte wczeniej. Kocowym etapem naszych zmaga konkursowych bya prezentacja artystyczna przygotowana przez nasze dzieci dla wszystkich uczniw naszej szkoy, rodzicw oraz spoecznoci lokalnej. Elementem dodatkowym byo przygotowanie tablicy demonstracyjnej, na ktrej wyeksponowano prace plastyczne uczestnikw konkursu o tematyce warzywno-owocowej, a take krzywk (rozwizaniem ktrej byo haso : „Zdrowie”) oraz skrelank z hasem : „Jedz zdrowo, warzywnie i owocowo”. Podsumowujc wszystkie dziaania konkursowe dzieci zaprezentoway pokaz sowno-muzyczno-teatralny. W przepiknych strojach warzyw lub owocw deklamoway wiersze, pieway piosenki, odgryway scenki teatralne oraz zadaway zagadki. Byo te troch „powanej” teorii dotyczcej zasad prawidowego ywienia, ale podanej w interesujcy i atrakcyjny sposb – w formie prezentacji multimedialnej pod hasem: „Zdrowo i kolorowo”. Wszystko po to, by podkreli znaczenie spoywania codziennie piciu porcji warzyw, owocw lub soku. Na koniec wszyscy uczestnicy rozwizali rebus i odczytali haso: „Pij sok przez cay rok”.

Program spotka si z duym zainteresowaniem nie tylko jego uczestnikw, ale take uczniw naszej szkoy i rodzicw. Pracujce wraz z dziemi nad programem i konkursem nauczycielki: Renata Podgrska i Joanna Puchaa ju wiedz, e realizacja programu przyniosa wiele korzyci. S przekonane, e w stu procentach sprawdzi si przysowie: „Czym skorupka za modu nasiknie, tym na staro trci”.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny