STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 10-08-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
31826Atrakcyjne ferie zimowe

Ogoszenie oglne
2011-02-21

Ferie to miy czas dla kadego ucznia, podczas ktrego mona odpocz od nauki.

Biblioteka w Bodzechowie zorganizowaa podczas ferii zimowych zajcia literackie i konkursy dla modszych czytelnikw. Podczas zaj pt. "Ferie z lektur" dzieci poznaway uroki zimy przedstawione w utworach C.H Andersena, ktre nastpnie uwidoczniy w pracach plastycznych podczas konkursu ktrego zwyciczyni zostaa Olga Adamska. Odby si rwnie konkurs gonego czytania bani pt."Krlowa niegu". W grupie dzieci modszych zwyciy Kuba Skit, natomiast w grupie dzieci starszych Patrycja Gbka.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szewnie zorganizowaa dla swoich najmodszych czytelnikw zajcia literacko –plastyczne i Internetowe.

Podczas zaj pt. „Zima poezj malowana” odby si konkurs piknego czytania oraz konkurs plastyczny. Najadniej wiersze o tematyce zimowej czytaa Klaudia Soja, a najpikniejszy obraz zimy narysowa ukasz Majcher, Martyna Soja, Micha Krasiski, Norbert Soja. W konkursie plastyczny powiconym bohaterom ksiki „Chatka Puchatka” wyrniono prace Bartosza Kdzierskiego, ukasza Majcher, Marcina Gawrona, Magdy Darnowskiej, Sandry Herby, Pawe Majcher. Natomiast w konkursie na najpikniejsza kartk walentynkow wyrniono prace Magorzaty Mazur, Magdy Darnowskiej, Katarzyny Mazur. Codziennie odbyway si zajcia pt. Bezpieczny Internet.

Podczas ferii zimowych wietlica wiejska w Bodzechowie gocia teatrzyk z Krakowa z przedstawieniem „ Pan Twardowski” . Wystp oparty by na znanej legendzie krakowskiej , stanowicej element naszej narodowej kultury .Podczas spektaklu dzieci usyszay hejna mariacki oraz obejrzay tradycyjne stroje szlacheckie. Humorystycznie potraktowane perypetie tytuowego bohatera , byy doskona inspiracj do dziecicych zabaw i dziaalnoci plastycznej. Przedstawienie bardzo si wszystkim podobao.

Wystp krakowskich artystw nie by jedyn atrakcj zimowych ferii w wietlicy. Odbyy si rwnie rozgrywki w tenisa stoowego i zawody warcabowe. Rozgrywki te day uczestnikom moliwo popisania si swoimi umiejtnociami .
Odwiedzajcy bodzechowsk wietlic chtnie sigali rwnie po gry planszowe takie jak bilard, domino, czy te scrablle.

Uczestnicy wszystkich konkursw otrzymali upominki i sodycze.

Przez cay okres ferii dzieci i modzie korzystali z komputerw , duym powodzeniem cieszya si gra w kalambury, oraz inne gry komputerowe.

Na zakoczenie ferii z okazji zbliajcych si walentynek zorganizowane zostay zajcia literacko- plastyczne, ktre miay na celu zapoznanie si z tradycjami obchodzenia Dnia w. Walentego.

Ciekawy program zaj na ferie zimowe przygotowaa dla dzieci i modziey wietlica Wiejska w Magoniach . wietlic odwiedzi teatr z Krakowa .Dzieci i doroli mieli okazje obejrze na ywo spektakl „Pan Twardowski” i wietnie bawi si z aktorami biorc czynny udzia w przedstawieniu. Ponadto pani Jadwiga Pitkowska zorganizowaa i przeprowadzia wiele konkursw a pomoc suyy jej panie z Koa Gospody Wiejskich. W turnieju tenisa stoowego zwyciy Szymek Duda, natomiast najlepszy w rozgrywkach warcabowych okaza si Szymek Choinka i Filip Pitkowski. W bilardzie niepokonany by Mateusz Gajewski , a puzzle najszybciej ukaday Emilka Saek i Ola Duda. Konkurs „Czytanie w trzy minuty” w rd dzieci 7-10 lat wygraa Ola Duda ,a wrd starszych Szymek Dunal i Szymek Duda. W konkursie plastycznym pierwsze miejsce zaja Julia Pitkowska ,Weronika Szewczyk ,Zuzia Gajewska, Iza Krzyanowska i Magosia Krzyanowska. W konkursie „Niespodzianka dla babci” najpikniej zapieway Amelka i Paulinka Koniewskie oraz Julia Pitkowska, a w konkursie ”Mam talent” najlepiej zaprezentowali si Ola Duda, Mateusz Gajewski, Szymek Duda. Uroczyste podsumowanie ferii odbyo si 10 lutego podczas ktrego pani Jadwiga Pitkowska wrczya uczestnikom rozgrywek i konkursw okolicznociowe dyplomy i nagrody.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny