STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
54180Deutsch – Wagen – Tour – inspiracja do nauki niemieckiego.

Ogoszenie oglne
2010-04-30

Jasne, e klar! – to haso akcji, w ramach, ktrej pi samochodw z logo projektu DWT odwiedza szkoy w caej Polsce. 29 kwietnia 2010 jeden z takich samochodw przyby do Szkoy Podstawowej w Szewnie na zaproszenie nauczycielki jzyka niemieckiego pani Kariny Wjcik, aby uwietni Dzie Jzyka Niemieckiego. Na pocztek uczniowie z Koa Jzyka Niemieckiego przedstawili sztuk teatraln pt. „Aschenputtel”(Kopciuszek).

Aktorzy wietnie poradzili sobie z tekstem i interpretacj bajki braci Grimm. Nastpnie w zajciach prowadzonych przez pana Ryszarda Maja wzio udzia 30 uczniw z klas IV – V. Poprzez gry, zabawy i konkursy lektor zachca do poznawania jzyka niemieckiego i kultury naszego zachodniego ssiada. Uczniowie zapoznali si kilkoma faktami dotyczcymi jzyka niemieckiego i przekonali si, e kryje si on w codziennym yciu, chociaby w nazwach …. sodyczy, bo kt nie zna Kinder czekoladek czy misiw Haribo?! Dziki kolejnym konkursom i zabawom dzieci mogy przypomnie sobie i poszerzy sownictwo dotyczce produktw ywnociowych i zawodw.

Uczniowie z penym zaangaowaniem brali udzia w konkursach krajoznawczych. Dopingowali zawodnikw, ktrzy musieli w jak najkrtszym czasie uporzdkowa landy w Niemczech oraz wojewdztwa w Polsce. W kolejnym konkursie zgadywali co znajduje si na przedstawianych obrazkach, a nie byo to atwe, bo chodzio nie tylko o niemieckich celebrytw ale take o zabytki czy symbole Niemiec. Kady z uczestnikw otrzyma upominki w postaci koszulek, czapeczek, toreb, opasek lub plakietek. Dziki zajciom dzieci przekonay si, e Deutsch macht Spa! Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.deutsch-wagen-tour.pl, na ktrej nasz miy go umieci na swoim blogu relacj z wizyty w naszej szkole. Zapraszamy do lektury – oczywicie po niemiecku!


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny