STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
48964„AKTYWNO?? – DROG? DO ?YCIA BEZ NA?OGW”

Ogoszenie oglne
2010-04-26

21 kwietnia W PSP Szwarszowice w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki i zaj profilaktycznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego- Izabel Zarba odby si turniej sportowy „Rodzice kontra dzieci” pod hasem: „ AKTYWNO DROG DO YCIA BEZ NAOGW.”

Imprez rozpoczto przedstawieniem zatytuowanym: „Sensacje XX wieku. Akcja kryptonim Nikotynka.”, ktrym to uczniowie w ubiegym roku szkolnym zapewnili sobie pierwsze miejsce w konkursie powiatowym.

W kolejnym punkcie programu druyny rodzicw i dzieci zmagay si w nastpujcych konkurencjach sportowych: „przeciganie liny”, „druynowy bieg sztafetowy”, „bieg z pik”,„skok z pik” „prowadzenie pieczki”, „skok w dal z miejsca”, „rzut do kosza”.

„Walka o zwycistwo” przebiegaa w sportowej atmosferze. Druyny nie zapominajc o zasadach fair play rywalizoway ze sob przy gorcym dopingu ze strony kibicw.

Wszyscy uczestnicy s zwycizcami gdy– „ Nie najwaniejsza jest wygrana ale dobra zabawa”. Na zakoczenie imprezy „ dzielni sportowcy” otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez przewodniczc Rady Rodzicw- p. Agat Iwoa.

Celem tego przedsiwzicia byo m.in. umocnienie wsppracy szkoy ze rodowiskiem rodzinnym ucznia, dostarczenie informacji na temat zagroe wynikajcych z naogw, rozadowanie stresu poprzez rywalizacj sportow, zacienienie relacji rodzic- ucze poprzez wspln zabaw.

Nad organizacj i prawidowym przebiegiem turnieju czuwali:
mgr Izabela Zarba i
mgr Sebastian Chadaa.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny