STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58760Spiszmy się już dziś!

Ogoszenie ogolne
2020-11-09

Przypominamy mieszkańcom gminy Bodzechów, którzy są użytkownikami gospodarstw rolnych, że od 1 września do 30 listopada prowadzony jest Powszechny Spis Rolny. Został już niecały miesiąc na wypełnienie obowiązku spisowego.

Na obecną chwilę spisało się niewiele ponad 48 % rolników, to ciągle mało dlatego też bardzo prosimy o większą mobilizację i nie odkładanie tego obowiązku na ostatnią chwilę. Zostało jeszcze około 400 gospodarstw do spisania się.

Spisu gospodarstwa można dokonać samodzielnie – przez stronę internetową spisrolny.gov.pl lub telefonicznie kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99.

Z osobami objętymi spisem, kontaktują się również rachmistrzowie spisowi, dzwonią z numeru tel. 22 666 66 62. Nie bójmy się tego numeru i odbierajmy telefony. Możemy również kontaktować się z rachmistrzami bezpośrednio dzwoniąc na numery 571504154, 571504161, 571504155.

Niestety w związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 rachmistrzowie przeprowadzają wywiady tylko i wyłącznie telefonicznie. Na terenie naszej gminy działa 3-ech rachmistrzów. Rachmistrz zawsze się przedstawia i można go sprawdzić dzwoniąc do Urzędu Gminy.

Zapraszamy również od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szewnie, gdzie Gminne Biuro Spisowe pełni dyżury i pomaga spisać się Rolnikom. Wejście do Punktu Spisowego od strony ul. Armii Krajowej. Pamiętajmy aby zabrać ze sobą list z GUS-u albo mieć przy sobie nr gospodarstwa z ARiMR. Aby uzyskać więcej informacji można kontaktować się z Panem Albertem Surowcem nr tel. 690 027 057.

Przypominamy jeszcze raz udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy. Nie wiemy jakie będą czekać konsekwencje Rolników, którzy się nie spiszą!


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny