STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
49348Bodzechw w?rd najlepszych

Ogoszenie oglne
2007-12-20

W drugim tygodniu grudnia w Wojewdzkim Domu Kultury w Kielcach odbyy si "Marszakowe Mikoajki" zorganizowane przez Biuro Komunikacji Spoecznej Urzdu Marszakowskiego. Na t wspania imprez przyjechao prawie 400 dzieci z caego wojewdztwa witokrzyskiego. W tej grupie znalaza si rwnie delegacja Publicznej Szkoy Podstawowej im. W. Stefaskiego w Bodzechowie przybya na zaproszenie marszaka pod opiek dyrektora mgr Jerzego Grzdziela i mgr Anny Wieczorek. Nasz placwk reprezentoway: Oliwia Wilczyska, Anna Witkowska i Magorzata Myszona.
Gomi mikoajkowego spotkania z najmodszymi mieszkacami regionu byli przewodniczcy sejmiku Tadeusz Kowalczyk oraz marszaek Adam Jarubas, a take przedstawiciele Policji, Inspekcji Pracy, Wojewdzkiego Orodka Ruchu Drogowego w Kielcach i KRUS-u.

Czas pobytu na uroczystoci obfitowa w nie lada atrakcje. Dzieciaki pod czujnym okiem instruktorw z WDK i Karate Kyokushin miay okazj nauczy si tanecznych krokw i chwytw karate, obejrze wystpy piosenkarzy i tancerzy. Na wszystkich czeka sodki poczstunek. Finaem byo spotkanie z Mikoajem, ktry wsplnie ze nieynkami wrczy wszystkim dzieciom paczki pene akoci i niespodzianek

witeczne spotkanie byo te okazj do podsumowania i wrczenia nagrd instytucjom, ktre bray udzia w letniej akcji "Pommy dzieciom spdzi szczliwe i bezpieczne wakacje". Wrd piciu wyrnionych znalaza si bodzechowska placwka, ktra od kilku lat bierze udzia w akcji o bezpieczestwie, wsppracujc z instytucjami pomocniczymi: Pastwow Inspekcj Pracy w Kielcach, ostrowieckim KRUS-em, Pogotowiem Ratunkowym, Policj, Pastwow Stra Poarn w Ostrowcu w. oraz miejscow OSP w Bodzechowie. W roku obecnym przy pomocy Urzdu Gminy w Bodzechowie zorganizowane zostay dwutygodniowe pkolonie. Wiedza o bezpieczestwie trafia do dzieci w formie wycieczek, zabaw i konkursw, pokazw straackich i policyjnych oraz bezporednich spotka z pielgniark czy ratownikami na pywalni. Dzieci wykonyway plakaty tematyczne, przygotoway w grupach regulamin ycia na wsi dla modszych kolegw i dorosych.

Dziaania te zostay docenione i dziki udziaowi w konkursie szkoa w Bodzechowie wzbogacia si o zestaw naganiajcy( 2 kolumny, 2 mikrofony i wzmacniacz).
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny