STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
54086ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogoszenie oglne
2019-05-14

Gmina Bodzechw zaprasza do skadania propozycji cenowych na wykonanie wyceny nieruchomoci celem ustalenia wzrostu wartoci nieruchomoci do naliczenia opaty adiacenckiej z tytuu podziau nieruchomoci.

Przedmiotem zamwienia jest wykonanie wycen nieruchomoci oznaczonych jako:
1. Dziaka nr 122/16 o powierzchni 1,1968 ha, a po podziale oznaczona jako dziaki: 122/19 i 122/20 pooone w miejscowoci Podszkodzie.
2. Dziaka nr 704/4 o powierzchni 0,9973 ha a po podziale oznaczona jako dziaki: 704/5, 704/6, 704/7, 704/8, 704/9, 704/10, 704/11, 704/12, 704/13 pooone w miejscowoci Sud.
3. Dziaki nr 285 o powierzchni 0,5500 ha, i 286 o powierzchni 0,5700 ha, a po podziale oznaczone jako dziaki: 285/1, 285/2, 286/1, 286/2 pooone w miejscowoci Mychw Kolonia.
4. Dziaka nr 606 o powierzchni 1,31 ha, a po podziale oznaczona jako dziaki: 606/1, 606/2 pooone w miejscowoci Sud. .
5. Dziaka nr 153 o powierzchni 0,6500 ha, a po podziale oznaczona jako dziaki: 153/1 i 153/2 pooone w miejscowoci Stara Dbowa Wola.
6. Dziaka nr 707/1 o powierzchni 1,0800 ha, a po podziale oznaczona jako dziaki: 707/9, 707/10, 707/11, 707/12, 707/13, 707/,14, 707/15, 707/16, 707/17, 707/18, 707/19 pooone w miejscowoci Sud.

W przypadku zaistnienia potrzeby potwierdzenia aktualnoci wykonanych operatw szacunkowych, rzeczoznawcy majtkowi w okresie 12 miesicy od daty ich sporzdzenia, potwierdz ich aktualno bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wyceny nieruchomoci powinny by sporzdzone zgodnie z obowizujcymi przepisami oraz standardami zawodowymi rzeczoznawcw majtkowych.
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamwienia: do 31.08.2019 r r.

Propozycje cenowe oraz numer uprawnie zawodowych, numer: PESEL, REGON, NIP, a take numer decyzji o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, naley skada w zamknitych kopertach z dopiskiem „Propozycja cenowa na wykonanie wyceny nieruchomoci celem ustalenia wzrostu wartoci nieruchomoci do naliczenia opaty adiacenckiej z tytuu podziau nieruchomoci” do dnia 20.05.2019 r. do godziny 10.00 w siedzibie Urzdu Gminy Bodzechw, 27-400 Ostrowiec w., ul. Reja 10, pok. 12 – sekretariat.

Informacje dotyczce przedmiotu zamwienia mona uzyska w pokoju nr 20 lub tel. 41 265-38-38 wew. 39. Osoba prowadzca spraw: Radosaw Polak.

WJT GMINY
Jerzy Murzyn


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny