STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
53998E-DOWD? - co to jest?

Ogoszenie oglne
2019-02-22

E-dowd posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoj tosamo i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektrych pastw.

Dodatkowo, dziki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane bd mogy uywa e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracj publiczn i innymi podmiotami. E-dowd umoliwia m.in.:
• logowanie si do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
• elektroniczne podpisywanie dokumentw (podpis osobisty),
• korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

E-dowd zawiera te same dane co poprzedni dowd
osobisty. Jedyn now informacj na pierwszej stronie (awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on te zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie).

CAN bdzie ci potrzebny, jeli chcesz skorzysta
z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni
twj e-dowd, eby osoba niepowoana nie odczytaa
zdalnie twoich danych zapisanych w warstwie
elektronicznej.

Jeli chcesz uywa elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze e-dowodu lub pniej w dowolnym urzdzie gminy, moesz ustali kody PIN:
• do logowania – PIN1 (zawierajcy 4 cyfry)
• do skadania podpisu osobistego – PIN2
(zawierajcy 6 cyfr).

Kod PIN2 ustalaj tylko te osoby, ktre zaznaczyy we wniosku, e chc mie w e-dowodzie podpis osobisty.

Otrzymasz rwnie kod PUK. Nie chcesz go odebra?
Zostaw w urzdzie. Kod PUK suy do odblokowania
e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne
podanie bdnego kodu PIN.

Kradzie, zagubienie e-dowodu – co robi?
Zgo zagubienie lub kradzie e-dowodu w urzdzie gminy lub w kadej chwili przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowd zostanie uniewaniony od razu.

Jeli nie wiesz gdzie jest twj e-dowd, ale masz nadziej, e jeszcze go znajdziesz, moesz go zawiesi na maksymalnie 14 dni. Jeli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, twj e-dowd zostanie automatycznie uniewaniony. Jeli w tym czasie cofniesz zawieszenie, twj e-dowd bdzie znowu wany. To rwnie moesz zrobi w urzdzie gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowd zostanie zawieszony od razu.

Jeli ukradziono ci twj e-dowd, zgo to Policji. Nie musisz ju dodatkowo zgasza tego w urzdzie gminy. E-dowd zostanie uniewaniony.

Pamitaj, eby kradzie lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgosi w dowolnym banku. Zgo ten fakt nawet jeli nie masz konta bankowego. Dziki temu zadbasz o swoje bezpieczestwo i ochronisz si przed oszustami.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzysta z e-dowodu, znajdziesz na stronie
www.edowod.gov.pl.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny