STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 10-08-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
31666Chyba nikogo z nas nie nale?y przekonywa?, ?e ?ycie ludzkie nie ma ceny

Ogoszenie oglne
2017-11-16

Chyba nikogo z nas nie naley przekonywa, e ycie ludzkie nie ma ceny. Jednak mimo to okazuje si, e czsto widzc kogo nieznajomego lecego na ulicy mijamy go, tumaczc sobie i siebie, e sam jest sobie winien naduywajc uywek lub ze strachu przed brakiem umiejtnoci udzielania pomocy. Skutkiem takiej obojtnoci jest brak szansy na uratowanie wielu istnie ludzkich, choby osb chorych na serce, cukrzyc, padaczk. Czasem wystarczy prosta rzecz - zainteresowanie si przyczyn takiej sytuacji i wezwanie lub udzielenie pomocy. Naley zatem dy do tego, by uwraliwia ludzi na drugiego czowieka, nawet tego mijanego na ulicy. Dlatego 16 padziernika 2017r. ju po raz drugi uczniowie Publicznej Szkoy Podstawowej im. Jana Brzechwy w Chmielowie uczestniczyli w organizowanej przez Wielk Orkiestr witecznej Pomocy akcji bicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji kreniowo - oddechowej. Spektakularna operacja zostaa poprzedzona zajciami z udzielania pierwszej pomocy, reagowania na powysz sytuacj, z ktr moe si zetkn kady z nas. Uczniowie klas 3-7 wiczyli wykonywanie sztucznego oddychania, z wykorzystaniem 7 fantomw otrzymanych wiele lat temu wanie od WOP. W tym szczeglnym dniu zebranym na sali gimnastycznej 40 uczniom, kibicowali koledzy i koleanki. Przebiegajce rwnoczenie w caej Polsce i trwajce 30 minut przedsiwzicie odbyo si w naszej szkole w obecnoci straakw, panw: Pawa Dwojaka, Krzysztofa Kubickiego i Grzegorza Poogi, pod czujnym okiem pani dyrektor szkoy Aleksandry Nowak oraz instruktorki PCK, pani Aleksandry Guzik
oraz pomysodawczyni akcji pani Anny Kryszczyskiej.

Jestemy dumni z naszych wychowankw, e doczyli do rzeszy ponad 800 instytucji w caej Polsce i spokojni o to, jak zachowaj si, jeli stan na drodze osoby potrzebujcej pomocy. Jednoczenie pozostaje nam yczy im, by nigdy nie musieli wykorzystywa w praktyce wiedzy na temat pierwszej pomocy, zdobytej w szkole.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny