STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 10-08-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
31832Dzie? Seniora w Zespole Szk? Publicznych w Szewnie

Ogoszenie oglne
2017-11-06

Dzie Seniora to kolejna impreza angaujca spoeczno lokaln, ktra zagocia w kalendarzu Zespou Szk Publicznych w Szewnie. W sobotnie przedpoudnie, 21 padziernika, sala gimnastyczna wypenia si dostojnymi gomi. Pani wicedyrektor, Dorota Lasek, przywitaa zaproszonych seniorw, wjta Gminy Bodzechw pana Jerzego Murzyna oraz sekretarz gminy pani Magorzat Sobieraj. Spotkanie pokole odbyo si we wsppracy z Gminn Bibliotek, ktr reprezentowaa pani Iwona Lipka. yczenia z okazji Dnia seniora popyny ze wszystkich stron, ale tymi najwdziczniejszymi okazay si wystpy uczniw ZSP w Szewnie. Ponad setka dzieci wystpia dla zgromadzonej publicznoci, a wrd nich grupy przedszkolne „Motylki”, „Biedronki, grupa folklorystyczna „Szewnianeczki”, chrki szkolne „Mae Nutki” i „Nutki”, zespoy taneczne „TopDance”, „Promyczki” i „The Beciaki”, duety taneczne z klasy 6a i 5b, wokalici z klasy 2b, 3c, 4a, 4c i 6a oraz gimnastyczka z klasy 7a. Samorzd Uczniowski take stan na wysokoci zadania przygotowujc yczenia i dbajc o zaplecze imprezy, a przewodniczca SU, Iga Dbrowska czuwaa nad sprawnym przebiegiem wystpw. ZSP w Szewnie to szkoa, ktra dba o porozumienie midzypokoleniowie organizujc spotkania spajajce czonkw rodziny. Po obejrzeniu wystpw nadszed czas na poczstunek, a przy nim na rozmowy o czasach szkolnych i minionych latach. Wiele osb ocierao z wzruszenia wspominajc czasy modoci i nie kryjc dumy z tego, co w yciu osignli. Wrd tych wspomnie przewijao si jedno wane sowo – rodzina. Pamitajc zatem o swoich bliskich, nie mona zapomnie o seniorach, ktrzy w jesieni swojego ycia staj si dzisiaj bardzo aktywni i speniaj cigle swoje marzenia. Za pami o seniorach nale si podzikowania opiekunkom, ktre przygotoway uczniw do wystpu: Izabeli Rojek, Monice Kolasie, Marzenie Kazimierskiej, Ewelinie Rybusiskiej, Graynie Krupie, Annie Stachurskiej, Karinie Wjcik oraz Annie Hamerze.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny