STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
52981GMINNY ETAP TURNIEJU BEZPIECZE?STWA W RUCHU DROGOWYM

Ogoszenie oglne
2017-05-15

W rod 26 kwietnia w Bodzechowie odby si Gminny Etap Oglnopolskiego Turnieju Bezpieczestwa w Ruchu Drogowym pod patronatem Wjta gminy Bodzechw Jerzego Murzyna.

W kategorii szk podstawowych wystartoway druyny z:
- Sarnwka: Sabrina Bocian, Julia Spychaj, Szymon Gadecki, Kamil Przydatek,
- Chmielowa: Karolina Starachowska, Natalia Adamska, Dawid Sala, Mariusz Szwagierek,
- Szewny: Julia Sobolewska, Oliwia elazna, Szymon Chudzik, Dawid Buba,
- Szwarszowic: Klaudia Rutkowska, Dorota Kot, Kornel Lachowicz, Patryk Chodorek,
oraz Bodzechowa – Wiktoria Teklak, Olga Misiurska, Kacper Relikowski i Mateusz Matyka.

W kategorii szk gimnazjalnych, jak co roku rywalizoway ze sob druyny z Szewny w skadzie: Kornel Olszewski, Kamil Skrztek, Kacper Kowalski oraz z Bodzechowa, ktry reprezentowali Milena apa, Aleksandra Zwierzyk i Dominik Budzich.

Zgodnie z regulaminem druyny musiay rozwiza testy teoretyczne, bezbdnie pokona rowerem tor sprawnociowy i udowodni, e w razie potrzeby poradz sobie z udzieleniem pierwszej pomocy. Z tymi zadaniami wrd szk podstawowych najlepiej poradzili sobie uczniowie z Sarnwka. Na drugim miejscu turniej ukoczya druyna z Bodzechowa. Trzecie miejsce wywalczyli przedstawiciele szkoy podstawowej z Chmielowa.

Wrd gimnazjalistw triumfowaa druyna z Bodzechowa. Wszystkim uczestnikom turnieju gratulowali naczelnik wydziau ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu witokrzyskim podkom. Dominik Kowalski oraz dyrektor ZSP w Bodzechowie Konrad elazowski wrczajc dyplomy i nagrody (akcesoria rowerowe), ufundowane przez wjta Jerzego Murzyna. Dyrektor ZSP w Bodzechowie oraz organizatorzy skadaj serdeczne podzikowania wacicielom sklepu rowerowego „Agat” w Ostrowcu witokrzyskim za wypoyczenie sprztu i pomoc w organizacji Turnieju.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny