STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56165Gminny Konkurs Recytatorski Prozy Henryka Sienkiewicza

Ogoszenie oglne
2016-07-04

W czerwcu pod patronatem Wjta Gminy Bodzechw Jerzego Murzyna odby si Gminny Konkurs Recytatorski Prozy Henryka Sienkiewicza wybitnego polskiego powieciopisarza, laureata nagrody Nobla z okazji ustanowienia Roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Do dzi jego utwory wzruszaj kolejne pokolenia czytelnikw. Konkurs zosta zorganizowany przez Gminna Bibliotek Publiczn w Bodzechowie z/s w Szewnie przy wsppracy z nauczycielami jzyka polskiego i bibliotekarkami z obu gimnazjw w celu popularyzacji twrczoci Henryka Sienkiewicza ,rozbudzania wraliwoci na pikno sowa pisanego i mwionego, rozwijania zdolnoci recytatorskich.

Do konkursu zgosio si 20 uczniw z kl. I-III Publicznego Gimnazjum w Szewnie i Bodzechowie. Kady uczestnik konkursu recytowa dowolnie wybrany fragment prozy Henryka Sienkiewicza .W rd wybranych utworw krlowao „Quo vadis”, „Krzyacy”, „Latarnik”, ”Pan Woodyjowski”. Poziom recytacji by bardzo wysoki, dlatego komisja stany przed trudnym zadaniem wyonienia tych z pord recytatorw, ktrzy wywarli najwiksze wraenie artystyczne. Ostatecznie komisja w skadzie: Irena Faryna, Iwona Lipka, Jolanta Skuza, Paulina Brociek, Agnieszka Kozie, po wysuchaniu wszystkich uczestnikw postanowia przyzna: I miejsce Juli elaznej, II miejsce: Agacie Ogazie i Wojciechowi Marcowi, III miejsce :Wiktorii Sochackiej oraz Andelice Turek.

Szczeglne wyrnienie przyznano: Dominice Dolskiej, Karolinie Zakrzewskiej, Natalii Miazdze, Dawidowi Nowakowi, Karolinie Skowron, Darii Kwiatkowskiej, Dominikowi Saadze, Patrycji Gbka, Aleksandrze Poetek . Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy natomiast laureaci nagrody ksikowe i rzeczowe. Byy to niezapomniane chwile spotkania z proz wielkiego polskiego wieszcza Henryka Sienkiewicza.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny