Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 24-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1422Cykl uroczysto?ci w Gminie Bodzechw zwi?zanych z Dniem Dziecka

Ogoszenie oglne
2016-05-23

WJT GMINY BODZECHW
serdecznie zaprasza
wszystkich milusiskich
na cykl uroczystoci w Gminie Bodzechw zwizanych z Dniem Dziecka

Inauguracj bd Gminne Igrzyska Lekkoatletyczne, ktre w dniu 1 czerwca 2016 od godzin porannych odbd si na stadionie sportowym w Bodzechowie.
Natomiast take w tym samym dniu od wczesnych godzin popoudniowych oraz najbliszych dniach w poszczeglnych miejscowociach bd lokalne, rodowiskowe pikniki i mae rodzinne festyny.
Zapewniamy dzieciom wiele atrakcji m.in. teatrzyki, urzdzenia rekreacyjne, ogniska , konkursy, gry, zabawy.

Szczegowe informacje dostpne s na naszej stronie internetowej i na tablicach ogosze w poszczeglnych miejscowociach. Poniej podajemy planowane imprezy, ktre jednak w zalenoci od aktualnej sytuacji m.in. pogodowej mog ulec zmianie i modyfikacji:

1 czerwca 2016 r
godz. 9.00 -13.30 Gminne Igrzyska Lekkoatletyczne na stadionie sportowym w Bodzechowie
godz.15.00 – 19.00 Piknik Rodzinny w Szewnie - boisko „ORLIK”
godz.16.00 – uroczysto z ogniskiem w wirnie
godziny przedpoudniowe –dzieci ze Szkoy w Bodzechowie plac zabaw w Wlce Bodzechowskiej

2 czerwca 2016 r
Teatrzyk w wykonaniu aktorw scen krakowskich „WILK I ZAJC”
godz. 8.00 – Szkoa Podstawowa w Szewnie
godz.9.30 – Szkoa Podstawowa w Bodzechowie
godz. 16.00 – wietlica Wiejska w Mychowie (po przedstawieniu wsplna zabawa przy ognisku i kiebaskach)
godz.17.30 – wietlica Wiejska w Magoniach ( po przedstawieniu wsplna zabawa przy ognisku i kiebaskach)

4 czerwca 2016 r
Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka przy Szkole Podstawowej w Szewnie
Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Godzielinie

5 czerwca 2016 r
Zawody wdkarskie na owisku w Wlce Bodzechowskiej
Festyn Rekreacyjno-Sportowy w Sudole

11 czerwca 2016 r
Festyn dla Dzieci z Przedszkola „Ja i Magosia” w Bodzechowie
wietlica Wiejska w Gromadzicach – Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny