STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
49082Konkurs recytatorski prozy Henryka Sienkiewicza

Ogoszenie oglne
2016-03-31

Rok 2016 to czas powicony Henrykowi Sienkiewiczowi(1846-1916) powieciopisarzowi i publicycie, pierwszemu polskiemu laureatowi Literackiej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za caoksztat twrczoci. Z tej okazji 13 marca biecego roku odby si w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzib w Szewnie konkurs recytatorski prozy pisarza dla uczniw klas v zorganizowany przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej Iwon Lipk i nauczycieli Zespou Szk Publicznych w Szewnie Mart ukasik, Renat Kwiatkowsk, Katarzyn Mazan.

Celem konkursu byo upamitnienie postaci Henryka Sienkiewicza, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowa proz pisarza, rozwijanie recytatorskich uzdolnie modziey. Konkurs rozpocz si prezentacj multimedialn przygotowana przez pani Mart ukasik przybliajc najwaniejsze fakty z ycia Sienkiewicza. Deklamacj rozpocza krtka scenka artystyczna, w ktrej troje dzieci wcielio si w posta Stasia ,Nel i narratora. Miao to na celu przybliy uczniom wizerunek gwnych bohaterw powieci „W pustyni i puszczy” .Nastpnie uczestnicy konkursu przystpili do prezentacji swoich przygotowanych fragmentw powieci.

Moglimy usysze nietuzinkowe interpretacje opisw przyrody, zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla ziemi Czarnego Ldu. Rywalizacja bya bardzo wyrwnana a laureatami zostali :I miejsce zaja Zuzanna Jdyka, II miejsce Julia Siastacz, III miejsce zajy Julia aczek i Aleksandra Dzik. Wyrnienia otrzymali: Wiktoria Sok, Nela Wjcik, Kinga Lepiarz , Natalia Janasiewicz, Agnieszka Dziekan, Iga Dbrowska, Wiktoria Danik, Justyna Jedlikowska, Kacper Duda. Na zakoczenie laureatw nagrodzono dyplomami i nagrodami ksikowymi.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny