STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
52938KOMUNIKAT

Ogoszenie oglne
2015-11-09

Jak pozyska dotacj z programu ERASMUS+
praktyczne warsztaty z pisania wnioskw i tworzenia projektw dla szk podstawowych, gimnazjw, szk ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli

Ju 2 lutego i 31 marca 2016 r. mijaj najblisze terminy skadania wnioskw z programu Erasmus + przez szkoy podstawowe, gimnazja i szkoy ponadgimnazjalne, na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilno edukacyjna", "Partnerstwa strategiczne" z sektora Edukacja szkolna oraz „Wymiany modzieowe" z sektora Modzie.

Granty z programu Erasmus+ pozwalaj sfinansowa 100% wydatkw na:

W ramach Akcji 1. "Mobilno kadry" w sektorze Edukacja szkolna
kursy jzykowe, metodyczne i specjalistyczne dla kadry, prowadzone za granic,
wyjazdy kadry na zagraniczne stae, praktyki, szkolenia, warsztaty, seminaria,
pozyskanie zagranicznego nauczyciela w celu nauczania we wasnej placwce na okres do 2 miesicy.
W ramach Akcji 2. "Partnerstwa strategiczne - wsppraca szk" w sektorze Edukacja szkolna
tzw. wymian uczniw midzy szkoami
wymian dobrych praktyk midzy placwkami
pozyskanie zagranicznego nauczyciela w celu nauczania we wasnej placwce na okres 2-12 miesicy
W ramach Akcji 1. "Wymiany modzieowe" w sektorze Modzie
tzw. wymian uczniw w ramach aktywnoci pozalekcyjnych (bez koniecznoci podejmowania innych dziaa projektowych midzy wyjazdami)
Zachcamy do skorzystania ze szkolenia Jak pozyska dotacj z programu ERASMUS+ - praktycznych warsztatw z pisania wnioskw i tworzenia projektw dla szk podstawowych, gimnazjw, szk ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

NAJBLISZE TERMINY WARSZTATW:

Akcja 1. "Mobilno Kadry" Edukacja szkolna

Dla szk:

Warszawa, 16 listopada 2015 r.
Wrocaw, 19 listopada 2015 r.
Pozna, 23 listopada 2015 r.
Krakw, 30 listopada 2015 r.
Akcja 2. "Partnerstwa strategiczne - wsppraca szk" Edukacja szkolna

Warszawa, 17 listopada 2015 r.
Wrocaw, 20 listopada 2015 r.
Pozna, 24 listopada 2015 r.
Krakw, 1 grudnia 2015 r.
Akcja 1. „Wymiany modzieowe" sektor Modzie

Warszawa, 18 listopada 2015 r.
Pozna, 25 listopada 2015 r.
Wrocaw, 26 listopada 2015 r.
Krakw, 7 grudnia 2015 r.
Na szkoleniu dowiedz si Pastwo:

jakich formalnoci naley dopeni, eby zoy wniosek w najbliszym terminie – 2 lutego i 31 marca 2016 r. dla akcji: "Mobilno kadry", "Partnerstwa strategiczne", „Wymiany modzieowe",
jak napisa wniosek, eby mie gwarancj pozyskania rodkw – ekspert napisze z Pastwem przykadowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjani wszystkie zawioci formalne,
w jaki sposb pozyska partnera projektu oraz jakie kryteria musi spenia partner,
jak krok po kroku stworzy projekt wykorzystania grantu,
jak zaplanowa wydatki budetowe, eby uzyska 100% finansowania projektu,
jak wygospodarowa z budetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele wasne placwki np. zwizane z doposaeniem.
Szczegowe informacje dotyczce szkolenia znajduj si na stronie: www.szkolenia-erasmus.org.

Organizator szkolenia:
Agencja Pracy Twrczej
ul. uawska 10
60-412 Pozna
Tel.: 61 221 69 78
Faks: 61 847 11 35


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny