Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 24-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1431Ca?a Polska czyta dzieciom

Ogoszenie oglne
2015-06-22

W ramach XIV Oglnopolskiego Tygodnia Czytania z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie z siedzib w Szewnie w Zespole Szk Publicznych w Szewnie odbya si akcja czytania dzieciom przez dorosych. W tym roku dla uczniw klas 0 i dzieci z Przedszkola wiersze Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Wiesawa Drabika wsplnie czytay: pani dyrektor Magorzata Turczyska, wicedyrektor Dorota Lasek, bibliotekarki Iwona Lipka, Beata Nadbrzuchowska, wychowawcy Danuta Bada, Ewelina Rybusiska, Ewelina Baraska, Izabela Rojek, Monika Kolasa.

Dzieci bardzo chtnie uczestniczyy we wsplnym czytaniu, niejednokrotni ywo reagoway na suchane rymy. Najwiksz nagrod dla czytajcych byy gromkie brawa i aplauz umiechnitych dzieci.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie zorganizowaa rwnie czytanie bajek w Niepublicznym Przedszkolu ,,Ja i Magosia" w Bodzechowie. Pouczajce i ciekawe bajki pisarza Wiesawa Drabika czytali: Dorota Wjtowicz pracownik Gminnej Biblioteki, Maria ebek radna UG, Dorota Pronobis pracownik Biblioteki Szkolnej, Dorota Mikla pracownik Gminnego Zespou Owiaty, Teresa Cidziel instruktor wietlicy Wiejskiej w Bodzechowie.

Wraenia pynce z lektury wpywaj na wszechstronny rozwj najmodszych, pobudzaj wyobrani i zwikszaj wraliwo. Czytanie ksiek to jeden z najlepszych sposobw spdzania czasu z dzieckiem, uczy mylenia, rozwija jzyk, pami i edukuje modego czowieka. Czytanie dzieciom jest najlepsz inwestycj w ich przyszo. Pamitajmy, e dzieci bardzo lubi, gdy czytaj im doroli. Czytanie dzieciom wpywa na ich wszechstronny rozwj poszerza zasb sw i rozwija osobowoci. Tak wic w myl kampanii sprbujmy ,,Czyta dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!". Nic nas to nie musi kosztowa, poniewa wiele ciekawych ksiek moemy wypoyczy w Gminnych Bibliotekach Publicznych do ktrych serdecznie zapraszamy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny