Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 09-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9245Futsalowa Liga Gminna - terminarz

Ogoszenie sport.
2015-01-09

MECZE ZALEGE
10.01.15r (sobota)
15.00 APIKOZ- LZS MIKW
16.00 JEDZREJOWICE- SELECT T
17.00 TS SZEWNA- APIKOZ
18.00 FOX- SCORPION
19.00 WIRNA- GALAXY

11.01.15r ( niedziela )
12.00 TS SZEWNA- SELECT T
13.00 SCORPION- GALAXY
14.00 JDRZEJOWICE- WIRNA
15.00 LZS MIKW- FOX
16.00 APIKOZ- WIRNA

17.01.15r ( sobota )
15.00 SELECT T- FOX
16.00 SCORPION- WIRNA
17.00 LZS MIKW- JDRZEJOWICE
18.00 WIRNA- TS SZEWNA

18.01.15r ( niedziela )
12.00 FOX- APIKOZ
13.00 SELECT T- WIRNA
14.00 GALAXY- LZS MIKW
15.00 SCORPION- TS SZEWNA
16.00 JDRZEJOWICE- GALAXY

RUNDA REWANOWA!
24.01.15r ( sobota ) 10-KOL
15.00 GALAXY- SELECT T
16.00 WIRNA- APIKOZ
17.00 FOX- LZS MIKW
18.00 SCORPION- TS SZEWNA
PAUZA- JDRZEJOWICE

25.01.15r ( niedziela ) 11- KOL
12.00 WIRNA- SCORPION
13.00 APIKOZ- FOX
14.00 SELECT T- JDRZEJOWICE
15.00 LZS MIKW- GALAXY
PAUZA- TS SZEWNA

31.01.15r ( sobota ) 12- KOL
15.00 APIKOZ- SELECT T
16.00 TS SZEWNA- LZS MIKW
17.00 WIRNA- JDRZEJOWICE
18.00 FOX- GALAXY
PAUZA- SCORPION

01.02.15r ( niedziela ) 13- KOL
12.00 JDRZEJOWICE- FOX
13.00 SELECT T- TS SZEWNA
14.00 APIKOZ- SCORPION
15.00 WIRNA- LZS MIKW
PAUZA- GALAXY

07.02.15r ( sobota ) 14- KOL
15.00 GALAXY- WIRNA
16.00 SCORPION- SELECT T
17.00 TS SZEWNA- JDRZEJOWICE
18.00 LZS MIKW- APIKOZ
PAUZA- FOX

08.02.15r ( niedziela ) 15- KOL
12.00 APIKOZ- JDRZEJOWICE
13.00 FOX- WIRNA
14.00 SCORPION- LZS MIKW
15.00 GALAXY- TS SZEWNA
PAUZA- SELECT T

14.02.15r ( sobota ) 16- KOL
15.00 FOX- SCORPION
16.00 JDRZEJOWICE- GALAXY
17.00 SELECT T- WIRNA
18.00 APIKOZ- TS SZEWNA
PAUZA- LZS MIKW

15.02.15r ( niedziela ) 17- KOL
12.00 SELECT T- LZS MIKW
13.00 APIKOZ- GALAXY
14.00 TS SZEWNA- FOX
15.00 JDRZEJOWICE- SCORPION
PAUZA- WIRNA

21.02.15r ( sobota ) 18- KOL ( OSTATNIA )
15.00 WIRNA- TS SZEWNA
16.00 LZS MIKW- JDRZEJOWICE
17.00 GALAXY- SCORPION
18.00 FOX- SELECT T


PUCHAR LIGI
22.02.15r ( niedziela ) ELIMINACJE
13.00 1- ZESPӣ- 8- ZESPӣ
14.00 2- ZESPӣ- 7- ZESPӣ
15.00 3- ZESPӣ- 6- ZESPӣ
16.00 4- ZESPӣ- 5- ZESPӣ


OSTATNI ZESPӣ NA KONIEC LIGI NIE GRA W PUCHARZE
28.02.15r ( sobota ) PӣFINAY
13.00 ZW MECZU ( 2-7 ) - ZW MECZU ( 3- 6 )
14.00 ZW MECZU ( 1- 8 )- ZW MECZU ( 4- 5 )

FINA
15.30 WYGRANI Z PӣFINAU


16.00 OFICJALNE ZAKOCZENIE TURNIEJU


UWAGA! TERMINY I GODZINY SPOTKA MOG ULEC ZMIANIE.


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny