STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 29-05-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
18493OSI?GNI?CIA YOUNGSTERW W GMINIE BODZECHW

Ogoszenie oglne
2014-09-08

Gimnazja w Bodzechowie ju pity rok bior udzia w programie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej o nazwie Youngster.

Uczniowie klas trzecich maj moliwo uczestniczy w dodatkowych zajciach z jzyka angielskiego. Podrczniki i materiay dydaktyczne zapewnia bezpatnie, wydawnictwo Macmillan. Co roku nauczyciele jzyka angielskiego uczestnicz w warsztatach metodycznych, ktrych tematyka dotyczy nowoczesnych metod pracy na zajciach jzykowych, motywowania do nauki oraz innowacji w nauczaniu jzyka angielskiego. W tegorocznym szkoleniu wzia udzia rekordowa liczba osb- prawie 330 nauczycieli z caej Polski. Szkolenie byo wietn okazj do wymiany dowiadcze z pozostaymi uczestnikami – w ramach tzw. „Dobrych praktyk”, cz nauczycieli wcielia si w rol trenerw i zaprezentowaa swoim kolegom i koleankom autorskie pomysy, ktre z powodzeniem udao im si wykorzysta podczas zaj. Nasi nauczyciele biorcy udzia w Programie Youngster , pani Katarzyna Kasprzyk i Magorzata Wjcik z Publicznego Gimnazjum w Szewnie oraz pani Katarzyna Krycia z Publicznego Gimnazjum w Bodzechowie rwnie podzieliy si swoimi dowiadczeniami oraz pomysami na przeprowadzenie ciekawych zaj . Przedstawiy swoje pomysy , ktre odniosy u nich sukces, przedstawiy kilka pomysw na przeprowadzenie wewntrzszkolnych projektw oraz podzieliy si z pozostaymi nauczycielami swoimi pomysami na promowanie swojej placwki oraz gminy. Mowa tutaj o projektach odnoszcych sukcesy w oglnopolskim konkursie Teenagers in action, zaistnieniu na witokrzyskiej Mapie Inicjatyw, wspieraniu placwek wychowawczo-opiekuczych oraz wsppracy z ostrowieckim stowarzyszeniem przyjaci zwierzt Animals. Byy to wiksze projekty, ale szerokim uznaniem ciesz si rwnie mae inicjatywy jak: Hyde Park, Easter Egg Hunting, Austalian Christmas, Being Human, Na ratunek Mikoajowi czy krtkie przedstawienia teatralne, np. Romeo i Julia, Halloween, Bajki Polskie po angielsku oraz Thanksgiving Day. Jak co roku uczniowie biorcy udzia w projekcie Youngster bd kontynuowali promowanie gminy poprzez tworzenie multimedialnych prezentacji o regionie i nawizywanie kontaktw z innymi gimnazjami w caej Polsce, dziki czemu zapoznaj mieszkacw odlegych miejscowoci z naszymi bogactwami naturalnymi oraz histori i zachc do odwiedzenia naszych okolic, m.in. Krzemionek, Batowa i witego Krzya czy Sandomierza. Wszyscy uczniowie, nazywani Youngsterami, bior udzia w konkursie na najlepszego ucznia. Warto przypomnie, e a trzem uczennicom Publicznego Gimnazjum w Szewnie udao si stan na podium dla najlepszych uczestnikw. Dziki temu miay moliwo uczestniczenia w warsztatach jzykowych w Londynie. By to z pewnoci okres, ktry na dugo pozostanie w ich pamici, tymi uczennicami byy: Martyna Budziska, Weronika Iwan oraz Magorzata Stola. Dziewczyny osigny najwikszy redni przyrost wiedzy w trakcie trwania zaj, tym samym pani Katarzyna Kasprzyk, ktra prowadzia zajcia z naszymi laureatkami zostaa uhonorowana tytuem Wiodcego Nauczyciela.

Tegorocznym uczestnikom yczymy rwnie wysokich wynikw oraz satysfakcji z czasu spdzonego na zajciach.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny