STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
54040Wieczorek taneczny w Szkole Podstawowej w Szewnie

Ogoszenie oglne
2014-06-11

Szkoa Podstawowa w Szewnie miaa zaszczyt zaprosi Wszystkich Przyjaci Szkoy na wieczorek taneczny, ktry odby si 22 maja 2014. Na sali zgromadzili si zarwno zaproszeni gocie jak i spoeczno lokalna oraz szkolna. Taniec od wiekw czy ludzi, by wyrazem porozumienia ponad sowami. Spotkanie w Szkole Podstawowej w Szewnie, byo okazj do poczenia pasjonatw taca i wsplnego obchodzenia jego wita! Podczas „roztaczonej” imprezy moglimy podziwia reprezentantw folkloru gminy bodzechw, czyli zespo „Szewnianeczki”, ktry powita zgromadzon publiczno. Opiekunki zespou, Ewelina Rybusiska i Grayna Krupa, zadbay o wesoy, ludowy repertuar zespou, ktry spotka si z aplauzem publicznoci. Niezmiernie mio byo obejrze take goci ze szkoy taca „Twist”, ktrej tancerze zaprezentowali styl standardowy i latynoamerykaski. Najmodszymi uczestnikami imprezy bya grupa przedszkolna 5 i 6-latkw, ktr do wystpu przygotowaa pani Boena Turek.

Taniec „Muchomorkw” by tak wdziczny, e na twarzach widzw od razu pojawi si umiech, a oklaskom nie byo koca. Uczniowie klasy I b, czyli „Dzieciaki TheBesciaki”, popisali si nie tylko tanecznie, ale i wokalnie w utworze „Kocia samba” i „Wiosenne porzdki”. Prezentacj t przygotowaa pani Anna Hamera, wychowawca klasy.

Kolejnymi uczestnikami pokazu by zesp „Iskierki”. Dzieci z klasy II a zaprezentoway si w dwch ukadach tanecznych, do ktrych przygotowaa ich pani Grayna Krupa. Najstarsi szkolni tancerze, grupa „Gracja”, zataczya trzy ukady, prezentujc rne style taneczne. Dziewczynki z klas IV i VI rozwijaj swoj pasj pod opiek pani Kariny Wjcik. Zebrana publiczno z niegasncym zainteresowaniem ledzia starania wszystkich tancerzy przy sodkim poczstunku.

wiata reflektorw i atmosfera zachcay do plsw, dlatego na zakoczenie kady mg popisa si swoimi umiejtnociami taczc wsplnie „Macaren”. wito Taca w SP w Szewnie zdobyo serca publicznoci. Jest to szkoa, w ktrej prnie rozwija si kultura taca ju od przedszkola, dlatego uczniowie pragn prezentowa swoje umiejtnoci na forum lokalnej spoecznoci, a rodzice dziki temu maj moliwo podziwiania talentw swoich pociech.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny