Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 09-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
90879- EDYCJA FUTSALOWEJ LIGI GMINNEJ- SEZON 2013/2014r ZAKO?CZONA! - PUCZAR LIGI

Ogoszenie sport.
2014-03-21

15.03.2014r ( sobota )
FINA PUCZARU LIGI !

TS SZEWNA- CENTRUM SPORT- 0-4
Krusiski D 2, Chadaa S, Paweczak K, Bada T

PUCHAR LIGI
1.CENTRUM SPORT ( ZDOBYWCA PUCHARU )

SKAD ZESPOU- Paweczak Karol ( kier dru ), Baranowski Karol, Nowik
Erwin, Krusiski Damian,

Chadaa Sebastian, Bie Tomasz, Wojty Mateusz, Stawiarski Radosaw, Bada
Tomasz,

Kruzel Zbigniew, Goasa Bartomiej, wik Daniel

2.TS SZEWNA ( Finalista )

3.FOX, SWAT SERWIS AGD ( Pfinalici )

krl strzelcw- Bie Tomasz ( CENTRUM SPORT ) 13 bramek

2-miejsce- Paweczak Karol ( CENTRUM SPORT ) 10- bramek

3-miejsce- Kostrzewa Sebastian ( TS SZEWNA ), elazowski Tomasz( PUBLIMA),
Goasa Bartomiej ( CENTRUM SPORT ) 9- bramek

PUCHAR FAIR- PLAY
ZDOBYWCA - EURO CASH ( 2- te kartki )

SKAD ZESPOU- Kaptur Jacek ( kier du ), Kaptur Marek, Polit Sebastian,
Broek Damian,

Paza Tomasz, Paza Sebastian, Szczygie Kamil, Kijanka Mateusz, asicki
ukasz,

Krzemiski Jacek, Stodulski Jacek, Pakua Jakub

2-miejsce- DERBY ( 6- tych kartek )

3-miejsce- KS KOSZARY, JDRZEJOWICE ( 8- tych kartek )


Nad bezpieczestwem na hali podczas rozgrywek czuwaa firma ochraniarska - SCORPION

Nad prawidowoci gry czuwali - Marynowski Tomasz i Skrzypczyk Mariusz

Terminarz, regulamin rozgrywek, obsad sdziowsk i statystyki opracowa - Przybyciski Krzysztof

Mecze sdziowali - Przybyciski Krzysztof, Pery Tadeusz, Zygado Marcin, Ciuryo Micha, wik Rafa


cznie w 9- edycji futsalowej ligi gminnej w 1, 2 lidze oraz Pucharze Ligi

Rozegrano- 188 meczy

Strzelono- 1250 bramek

Zagrao- 241 zawodnikw


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny