STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56151Krzysztof Petek go?ci? w Szewnie

Ogoszenie kulturalne
2008-05-21

Podczas trwania obchodw wiatowego Dnia Ksiki przyby na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie z/s w Szewnie pisarz Krzysztof Petek, ktry spotka si z uczniami Szkoy Podstawowej w Szewnie.

Krzysztof Petek jest autorem cyklu powieci sensacyjno –przygodowych dla modziey, dziennikarzem, reportayst, organizatorem warsztatw dziennikarskich, wypraw i szk przetrwania .Znany modziey z serii Porachunki z przygod , Operacja HYDRA,Gra.

Podczas spotkania z uczniami opowiada skd bior si ksiki, na podstawie jakich wydarze s pisane i jak wiele pracy zajmuje zebranie oraz opracowanie materiaw na bazie ktrych powstaj , jak pisa ,aby ludzie chcieli nas czyta. Autor promowa now szeciotomow seri ksiek pt.„ Operacja HYDRA” , oraz poinformowa suchaczy , i w tym roku na rynku ksigarskim zostanie wznowiona seria „Porachunki z przygod „ w nowej szacie graficznej . Uczniowie dowiedzieli si ponadto na czym polega szkolenie survivalu ,oraz czego mona nauczy si na obozach organizowanych dla czytelnikw. Zaprosi wszystkich do udziau w wyprawach i warsztatach dziennikarskich jakie organizuje dla modziey.

Krzysztof Petek nie tylko pisze w taki sposb ,e wciga modego czytelnika odpowiednio dobranym jzykiem, akcj i tematyk w wiat swych ksiek , ale potrafi take podczas spotkania autorskiego nawiza z czytelnikiem kontakt bezporedni ,sta si starszym bratem, przyjacielem ,chodzc przygod dla suchaczy o czym wiadcz licznie zadawane pytania i rozdawane autografy. Na pewno nie jest to ostatnie spotkanie uczniw naszej gminy z Krzysztofem Petk.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny