STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
55916„??czymy si? w Krzemiennym Kr?gu X ?wi?to Pieczonego Ziemniaka”

Ogoszenie oglne
2012-10-09

W niedziel 23.09.2012 na placu przy wietlicy Wiejskiej w Magoniach odby si festyn zorganizowany przez Gminn Bibliotek Publiczn w Bodzechowie z siedzib w Szewnie przy wsppracy z Radn ,Rad Soeck i Koem Gospody Wiejskich w Magoniach „czymy si w Krzemiennym Krgu X wito Pieczonego Ziemniaka”, ktry by wspfinansowany w ramach rodkw pochodzcych z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Dziaanie 413 „Wdraanie lokalnej strategii rozwoju” dla Maych Projektw. Imprez rozpoczo rozpalenie ogniska przez: Przewodniczc Rady Gminy Bodzechw- Wadysaw wik, Radnego Sejmiku Wojewdztwa witokrzyskiego Jzefa Grabowskiego ,Posa na Sejm RP Jarosawa Grczyskiego. Palce si ognisko opieway panie z KGW na Magoniach. Nastpnie wystpi zesp dziecicy „Bawatki” dziaajcy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzechowie . Potem prezentoway swj dorobek kulturowy zespoy piewacze z terenu Gminy Bodzechw :Bodzechowianki, Chmielowianki, Jdrzejowiczanki, Sarnwczanki, Szewnianki, Szwarszowianki, zesp ludowy Borianki z Gminy mielow, zespoy Biesiada i Batowianie z Gminy Batw oraz Koo Gospody z Mirowa „Mirowianki” i solistki . Panie pieway pieni regionalne zwizane tematycznie z ziemniakiem . W dalszej czci programu wystpi kabaret „TRUTE”. Wystpy przeplatay konkursy zwizane tematycznie z ziemniakami ,w ktrych uczestniczyy dzieci i doroli licznie przybyli na imprez. Po raz kolejny wybrano Krla Ziemniakw 2012 jakim okaza si ziemniak wacy 1,16 z hodowli p. Zbigniewa Sierpnia zebrany z pola i przywieziony przez Koo Gospody ze Szwarszowic. Troch mniejszy ziemniak 0,64 kg przywioza p. Zofia Kogut z Szewny i 0,62kg Pani Janina Kowalska z Chmielowa. Gwnym konkursem podczas festynu by konkurs pt. „ Osobliwo ziemniaczanego stou” w ktrym oceniano oryginalne potrawy z ziemniaka przygotowane przez Koa Gospody Wiejskich z Bodzechowa, Chmielowa, Godzielina, Magoni, Sarnwka, Szewny, Szwarszowic, Mirowa, Grup Kobiet Aktywnych Wlka Bodzechowska Przyborw, Borianki. Wszystkie potrawy byy przepyszne a jury miao trudne zadanie, jednak zwyciyy „ kolorowe pierogi ziemniaczane „ Koa Gospodyn Wiejskich z Chmielowa, II miejsce zaja „ziemniaczana pizza i cygaskie ziemniak” Koa Gospody Wiejskich w Bodzechowie, III miejsce zajy „mieszki ziemniaczane „przygotowane przez Grup Kobiet Aktywnych Wlka Bodzechowska Przyborw, IV miejsce przyznano Kou Gospody z Bori. Pozostae koa otrzymay wyrnienia za zaprezentowane potrawy. Przygotowane do degustacji potrawy smakoway licznie przybyej na X Jubileuszowe wito Pieczonego Ziemniaka publicznoci. Tylko tu mona byo skosztowa pieczone w ognisku ziemniaki , ktrymi czstoway panie z KGW w Magoniach a miay one ogromne wzicie. Mona byo rwnie zasmakowa kartoflanki przygotowanej przez panie z Magoni i Sudou Imprez zakoczy pokaz fajerwerkw i zabawa ludowa przy dwikach zespou ludowego Szwarszowiacy. W trakcie festynu mona byo podzia wystawy: rnych odmian ziemniakw przygotowan przez ODR w Modliszewicach Powiatowy Zesp Doradczy w Ostrowcu w., twrczoci podopiecznych Pastwowego Domu Pomocy Spoecznej z Ostrowca w. – O. Soneczne, obrazw wypalanych w drewnie, figurek woskowych, miodu i innych. Podczas festynu odbya si promocja ksiki kucharskiej „Stare potrawy z ziemniaka w nowej kuchni” zawierajca przepisy potraw z ziemniakw przygotowywanych przez panie z K Gospody Wiejskich, ktre zostay w ramach reklamy rozdane przybyym na festyn gociom. Organizatorzy serdecznie dzikuj wszystkim , ktrzy czynnie przyczynili si do pomocy w zorganizowaniu Jubileuszowego X wita Pieczonego Ziemniaka.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich:
Europa inwestujca w obszary wiejskie


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny