Szkoły z zieloną energią

Sześć placówek oświatowych z terenu gminy Bodzechów zostanie wyposażonych w systemy fotowoltaiczne. Panele słoneczne zapewnią im niemal darmową energię elektryczną, a gminie dadzą spore oszczędności. Projekt jest współfinansowany przez mechanizm finansowy EOG.

Idea wyposażenia szkół w gminie Bodzechów w ekologiczne systemy zaopatrzenia w energię narodziła się ponad dwa lata temu. Wniosek o dofinansowanie gmina złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sierpniu 2013. W październiku 2014 gmina i NFOŚiGW podpisały umowę dotyczącą projektu “Odnawialne żródła energii – poprawa efektywności energetycznej i modernizacji istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej”. Projekt został dofinansowany ze środków mechanizmu finansowego EOG 2009-2014, ma być zamknięty w lipcu 2015.

Podstawowym elementem poprawy efektywności energetycznej i modernizacji źródeł energii, które zasilają placówki oświatowe, jest instalacja na nich systemów fotowoltaicznych. Działanie takich systemów jest stosunkowo proste. Ogniwa fotowoltaiczne umieszczone na dachach budynków pod wpływem energii słonecznej podlegają tzw. efektowi fotowoltaicznemu, w wyniku którego powstaje prąd stały, przekształcany następnie w prąd zmienny o parametrach takich jakie dostępne są w sieci publicznej. Prąd ten zasila odbiorniki w budynku, na którym umieszczone są ogniwa, a jego ewentualne nadwyżki są odprowadzane do publicznej sieci. Jeśli okaże się, że właściciel sieci fotowoltaicznej wprowadził do sieci więcej prądu niż z niej pobrał – firma energetyczna płaci mu za to pieniądze.

Zgodnie z projektem “Odnawialne żródła energii – poprawa efektywności energetycznej i modernizacji istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej” w gminie Bodzechów w systemy fotowoltaiczne ma być wyposażonych sześć placówek publicznych: w Szewnie (instalacje zasilą szkołę podstawową, przedszkole i bibliotekę), Sarnówku Dużym (szkoła podstawowa i przedszkole), Bodzechowie (szkoła podstawowa i gimnazjum), Chmielowie (szkoła podstawowa), Szwarszowicach (szkoła podstawowa) i Miłkowie (szkoła podstawowa). Patrz też GALERIA ZDJĘĆ.

Celem projektu jest zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii oraz redukcja emisji CO 2 i innych gazów cieplarnianych powodujących zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Bodzechów.

Zaplanowane w projekcie rozwiązania opierają się na zastosowaniu nowoczesnych, ale powszechnie dostępnych na rynku technologii. Wszystkie materiały budowlane wykorzystywane przy realizacji posiadać będą odpowiednie certyfikaty oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użycia, jak również zgodne będą z normami polskimi lub wspólnotowymi. Są również sprawdzone pod kątem efektywności i funkcjonalności.

Po zakończeniu realizacji inwestycji systemy fotowoltaiczne staną się własnością gminy.

W wyniku realizacji Projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

  •  zwiększenie liczby termomodernizowanych obiektów użyteczności publicznej,
  •  zwiększenie liczby zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych,
  •  zwiększenie mocy zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych.

Realizacja Projektu przyczyni się ponadto do:

  •  poprawy efektywności energetycznej w budynkach,
  •  wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Okres realizacji projektu: październik 2014r. – lipiec 2015r.

Całkowity koszt realizacji projektu: do kwoty 2 153 000,00 PLN
Szacowane koszty kwalifikowane w ramach projektu: do kwoty 2 153 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: do kwoty 1 722 400,00 PLN (80% kosztów kwalifikowanych).