Konferencja zamykająca projekt

Oszczędności wynikające z niższego zużycia energii trafią do szkół, chcemy by dzięki nim dzieci w całej gminie uczyły się w lepszych, bardziej przyjaznych warunkach – powiedział Jerzy Murzyn, wójt gminy Bodzechów.

W czwartek 26.11.2015 w siedzibie Zespołu Szkół Publicznych Sarnówku Dużym odbyła się konferencja zamykająca projekt pn. „Odnawialne źródła energii – poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej”. W ramach projektu współfinansowanego przez mechanizm finansowy EOG sześć placówek oświatowych z terenu gminy Bodzechów zostało wyposażonych w systemy fotowoltaiczne. Panele słoneczne zapewnią niemal darmową energię elektryczną dla szkół, a gminie dadzą spore oszczędności.

W instalacje fotowoltaiczne wyposażono szkoły w Szewnie (instalacje zasilą szkołę podstawową, przedszkole i bibliotekę), Sarnówku Dużym (szkoła podstawowa i przedszkole), Bodzechowie (szkoła podstawowa i gimnazjum), Chmielowie (szkoła podstawowa), Szwarszowicach (szkoła podstawowa) i Miłkowie (szkoła podstawowa).
Łącznie na sześciu obiektach zainstalowanych zostało 11 różnych instalacji, na które składa się 1498 paneli słonecznych dających łączną moc 1498 kW. Każda z instalacji, nawet przy średnio słonecznym jesiennym dniu, jest w stanie produkować tyle energii elektrycznej, ile potrzebuje jej przez dobę. 
W pochmurne dni energia będzie pobierana z tradycyjnej sieci, ale jej nadwyżki wyprodukowane w dni słoneczne, oddawane będą do sieci a ich wartość – odliczana z rachunków.

– Myślę, że na tym możemy zarobić – uważa Jerzy Murzyn, wójt gminy Bodzechów. – Na tym polega nowoczesny sposób gospodarowania pieniędzmi publicznymi.

Energetyka rozproszona, taka jak ta, z którą tu mamy do czynienia, jest przyszłością – stwierdził Artur Pawelec, który nadzorował inwestycję z ramienia gminy. – Już niedługo do przeszłości odejdą systemy, w których większość energii jest produkowana w wielkich elektrowniach i transportowana na wielkie odległości, z olbrzymimi stratami. Prąd powstający w sąsiedztwie, na mniejszą skalę, z alternatywnych źródeł, będzie tańszy i wygodniejszy do użycia. Systemy takie są również lepsze z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego – wyjaśnił. 
- W Polsce jest niewiele gmin, które to rozumieją i w sposób tak kompleksowy przyjęły tak nowoczesne rozwiązania. Gratuluję sukcesu – zakończył.

Podstawowym celem projektu „Odnawialne źródła energii – poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej” jest zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii oraz redukcja emisji CO 2 i innych gazów cieplarnianych powodujących zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Bodzechów.

Całkowity koszt realizacji projektu: do kwoty 2 153 000,00 PLN.
Szacowane koszty kwalifikowane w ramach projektu: do kwoty 2 153 000,00 PLN.
Wartość dofinansowania: do kwoty 1 722 400,00 PLN (80% kosztów kwalifikowanych).

Już wkrótce na stronie gminy pojawi się specjalna zakładka, po kliknięciu której będzie można zobaczyć ile energii produkują aktualnie systemy fotowoltaiczne na poszczególnych szkołach.

Galerię zdjęć z konferencji obejrzeć można w zakładce Galeria, w katalogi pt. Konferencja zamykająca projekt 26.11.2015.

Zapraszamy też do pobrania i obejrzenia prezentacji dotyczących projektu i jego realizacji:

Fotowoltaika-konferencja (kliknij, aby pobrać)

Prezentacja (kliknij, aby pobrać)

***

Zapraszamy na konferencję prasową

W imieniu władz gminy Bodzechów zapraszam na konferencję prasową kończącą Projekt „Odnawialne źródła energii – poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej”, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 (EEA Grants), która odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 roku o godz. 12.00 w siedzibie Zespołu Szkół Publicznych w Sarnówku Dużym.

W konferencji wezmą udział Jerzy Murzyn, wójt gminy Bodzechów; Miłosz Szymala, przedstawiciel wykonawcy inwestycji oraz Artur Pawelec, realizujący nadzór inwestorski.

Podczas konferencji zostanie m.in pokazana prezentacja obrazująca wykorzystanie systemów fotowoltaicznych w czasie słonecznych i pochmurnych dni.
Przedstawione zostaną dane obrazujące oszczędności i efekt ekologiczny unikatowej inwestycji, która jest realizowana w Województwie Świętokrzyskim.

Całkowity koszt realizacji projektu
wynosi 2 153 000,00 PLN, wartość dofinansowania wynosi 1 722 400,00 PLN (80% kosztów
kwalifikowanych).

Serdecznie zapraszam na konferencję
W przypadku pytań uprzejmie proszę o kontakt:
Filip Mąka, Urząd Gminy w Bodzechowie, referat techniczno inwestycyjny,
tel (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; kom: 693 800 461, e mail. f.maka@ugb.pl

Szkoły z zieloną energią (2)

DSC_0034

Prace przy montażu systemów fotowoltaicznych w 6. szkołach gminy Bodzechów zmierzają już ku finiszowi. Przed końcem września, dzięki systemom specjalnych ogniw umieszczonych na dachach, szkoły zaczną produkować „zielona energię”. Będzie ekologicznie i ekonomicznie.

Przypomnijmy: za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej samorządowi Gminy Bodzechów  udało się uzyskać dofinansowanie na projekt pn. “Odnawialne źródła energii – poprawa efektywności energetycznej i modernizacji istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej”. Projekt został dofinansowany ze środków mechanizmu finansowego EOG 2009-2014.

Podstawowym elementem poprawy efektywności energetycznej i modernizacji źródeł energii, które zasilają placówki oświatowe, jest instalacja na nich systemów fotowoltaicznych. Działanie takich systemów jest stosunkowo proste. Ogniwa fotowoltaiczne umieszczone na dachach budynków pod wpływem energii słonecznej podlegają tzw. efektowi fotowoltaicznemu, w wyniku którego powstaje prąd stały, przekształcany następnie w prąd zmienny o parametrach takich jakie dostępne są w sieci publicznej. Prąd ten zasila odbiorniki w budynku, na którym umieszczone są ogniwa, a jego ewentualne nadwyżki są odprowadzane do publicznej sieci. Jeśli okaże się, że właściciel sieci fotowoltaicznej wprowadził do sieci więcej prądu niż z niej pobrał – firma energetyczna płaci mu za to pieniądze.

Projekt, którego realizacja wchodzi właśnie w ostatni etap, obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych w Szewnie (instalacje zasilą szkołę podstawową, przedszkole i bibliotekę), Sarnówku Dużym (szkoła podstawowa i przedszkole), Bodzechowie (szkoła podstawowa i gimnazjum), Chmielowie (szkoła podstawowa), Szwarszowicach (szkoła podstawowa) i Miłkowie (szkoła podstawowa).  

3 września dwie z sześciu szkół – w Chmielowie i Sarnówku Dużym odwiedzili dziennikarze zainteresowani tym nowatorskim przedsięwzięciem. Towarzyszyli im m.in. Jerzy Murzyn, wójt gminy Bodzechów, Artur Pawelec, specjalista od fotowoltaiki który nadzoruje realizację projektu, Jarosław Kawiński, kierownik referatu Techniczno Inwestycyjnego w Urzędzie Gminy Bodzechów oraz Miłosz Szymala, przedstawiciel firmy Energia w kogeneracji EWK S.A., wykonawcy inwestycji.

Dziennikarze mieli okazję sfotografować instalacje fotowoltaiczne i dowiedzieć się o szczegóły projektu.

Fotorelacja z wizyty studyjnej w zakładce Galeria Zdjęć, tytuł informacji: Konferencja z dnia 03.09.2015.

Szkoły z zieloną energią

Już wkrótce szkoły w naszej gminie będą miały praktycznie darmową energie elektryczną – mówił Jerzy Murzyn, wójt gminy Bodzechów, podczas konferencji rozpoczynającej projekt „Odnawialne źródła energii – poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej”. Na konferencji, która odbyła się w zespole szkół w Szewnie obecni byli radni, przedstawiciele lokalnych środowisk, nauczyciele, dziennikarze. Relacja i zdjęcia z konferencji – w zakładce GALERIA pod hasłem „Konferencja otwierająca projekt”.

Zapraszamy na konferencję

Serdecznie zapraszamy na konferencję otwierającą inwestycję pod nazwą „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH ŹRÓDEŁ ENERGII „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ZAOPATRUJĄCYCH BUDYNKI  UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ” realizowaną w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 (EEA Grants).

Konferencja odbędzie się 18 czerwca o godzinie 11 w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie przy ul. Mariana Langiewicza 3. Na konferencji przedstawione zostaną założenia projektu, zasady jego finansowania oraz korzyści jakie przyniesie lokalnej społeczności.

Gmina Bodzechów podpisuje umowę

bodzechowGmina Bodzechów podpisuje umowę z wykonawcą prac w ramach projektu „Odnawialne źródła energii – poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej” dofinansowanego ze środków mechanizmu finansowego EOG 2009. Wykonawcą prac zostaje konsorcjum firm z Polski i Czech: Energia w Kogeneracji Ewk oraz Frankesolar Eastern Europe. Wartość umowy to 1 milion 931 tysięcy i 100 złotych brutto, prace mają zostać zakończone 31.07.2015 roku.

Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie termomodernizacji oraz instalację urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w sześciu szkołach na terenie gminy Bodzechów. Projekt „Odnawialne źródła energii – poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej” dofinansowany będzie z tzw. funduszy norweskich, ze środków mechanizmu finansowego EOG 2009. Kwota dofinansowania to 1 milion 722 tysiące 400 złotych, całkowity koszt projektu to 2 miliony 153 tysiące złotych.

Gmina Bodzechów składa wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gmina Bodzechów składa wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.