Dzis jest 09-12-2022r.

 Opis projektu

 Historia

     - Gmina Bodzechów

     - Gmina Kunów

     - MWiK

 Przetargi

 Promocja

 Ważne strony

 Kontakt

Licznik odwiedzin
225


PromocjaGmina Bodzechów - relacja ze spotkań z mieszkańcamiSpotkania odbyły się w:
1. Bodzechowie w budynku szkoły 2.07.2012r o godz. 16.00
2. GoŸdzielinie w budynku świetlicy 2.07.2012r o godz. 18.00
3. Denkówku w kaplicy w Jędrzejowie 3.07.2012r o godz. 16.00
4. Szewnie w szkole 3.07.2012 o godz. 18.00
5. Świrnie w remizie strażackiej 4.07.2012 o godz. 16.00
6. Chmielowie w szkole 4.07.2012 o godz.18.00

W spotkaniach oprócz mieszkańców udział wzięli:
1. Wójt Gminy Bodzechów Jerzy Murzyn
2. Zastępca Wójta Gminy Bodzechów Roman Kaczmarski
3. Dyrektor GZGK Bodzechów Witold Ciepliński
4. Dyrektor JRP Jarosław Dębicki
5. Inspektor Nadzoru Artur Machula

oraz przedstawiciele wykonawców – kierownicy robót
6. „Instalbud” Rzeszów Józef Zagrobelny – Bodzechów, GoŸdzielin, Denkówek
7. „Eltar” Tarnów Kazimierz Pająk – Świrna, Chmielów
8. „Ekoinstal” Ostrowiec Michał Głazek – Szewna

Przebieg spotkań:
1. Wójt Gminy Bodzechów przedstawił ogólnie projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap II” a następnie przekazał dane dotyczące poszczególnych miejscowości. Omówił stan prawny związany z gospodarką odpadami, w tym ściekami kanalizacyjnymi, jaki obecnie obowiązuje.
2. Dyrektor JRP przekazał informacje dotyczące harmonogramu robót w poszczególnych miejscowościach w rozbiciu na poszczególne ulice.
3. Dyrektor GZGK Bodzechów omówił sprawy związane z przyłączami oraz omówił procedurę administracyjną budowy przyłącza.
4. Wójt Gminy przedstawił projekt programu udzielania kredytu umarzalnego w 50% na budowę przyłączy powyżej 20mb.
5. Omówiono sposób kontaktu mieszkańców z JRP, kierownikami robót oraz inspektorem nadzoru. 6. Kierownicy robót przedstawili wstępne propozycje cenowe swoich firm budowy przyłączy: cena za 1mb oraz za studzienkę w celu poinformowania mieszkańców o skali kosztów swojego przyłącza.
7. Następnie udzielano odpowiedzi na pytania mieszkańców.

Dokumentacja fotograficzna spotkań:

    
Bodzechów

    
Gozdzielin

    
Świrna

    
Chmielów


KONFERENCJA


W dniu 20.12.2012 r. o godz. 13.00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie odbyła się konferencja dotycząca realizacji projektu pn:
,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św.-etap II”.
Na konferencję zaproszono przedstawicieli beneficjenta, podmiotów upoważnionych, wykonawców, radnych i sołtysów gmin Bodzechów i Kunów, pracowników JRP. Na 72 zaproszonych gości obecnych było 32.

Zastępca Wójta Gminy Bodzechów, będący jednocześnie Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności, Pan Roman Kaczmarski zaprezentował Projekt w formie prezentacji multimedialnej. Omówił historię projektu, jego zakres rzeczowy, wartość ,wysokość dofinansowania UE oraz cele, które zostaną osiągnięte po jego realizacji. Następnie głos zabrał wiceprezes MWIK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. Pan Jarosław Seweryński. Mówił o genezie projektu.

Po zakończeniu konferencji dyskusję kontynuowano indywidualnie przy kawie i ciastkach.

    
    
    
    


ARTYKUŁY PRASOWE


W trzech lokalnych gazetach: Wiadomościach Świętokrzyskich z dnia 24.12.2012 r., Echo Ostrowieckie z 27-28.12.2012 r. oraz Gazecie Ostrowieckiej z 31.12.2012 r. ukazał się artykuł informujący o zakresie, wartości projektu, wysokości dofinansowania UE, celach projektu oraz stopniu zaawansowania prac.

Treść artykułu dostępna poniżej: ---tutaj---.
Jednostka Realizująca Projekt - Gmina Bodzechów, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38
Designed by Łukasz Chlebny