Dzis jest 09-12-2022r.

 Opis projektu

 Historia

     - Gmina Bodzechów

     - Gmina Kunów

     - MWiK

 Przetargi

 Promocja

 Ważne strony

 Kontakt

Licznik odwiedzin
225


Gmina BodzechówUmowa o dofinansowanie
Podpisana 3 listopada 2011r z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o numerze POIS.01.01.00-00-255/09-00.

Umowa została podpisana przez Panią Małgorzatę Skuchę – Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŒiGW (z prawej), przez Skarbnik Gminy Bodzechów Beatę Gardynik oraz Wójta Gminy Bodzechów Jerzego Murzyna.Realizacja I etapWykonano następujące zadania:
- 'Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości Bodzechów
etap I'
- 'Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości Gozdzielin
etap I'
- 'Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości Denkówek
etap I'
- 'Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości Szewna
etap II - pompownia ścieków'

W ramach tych zadań wybudowano 7179,24 m kanałów grawitacyjnych, 389,10 m kanałów tłocznych, 319studni oraz 2 przepompownie. Doposażono 2 przepompownie.

Wykonawcą robót dla 3 pierwszych zadań było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 'MAKO' s.c. G. i K. Glibowski ul.Grabowiecka 43 ; 27-400 Ostrowiec Św.

Wykonawcą 4 zadania było Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe 'Ekoinstal' w Ostrowcu Św. z/s Boksycka 135; 27-415 Kunów.

Wartość wykonanych zadań wyniosła 5 359 658,75 zł.

Wysokość dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 4 555 709,94 zł.

2 stycznia 2012 r. wybudowaną kanalizację sanitarną wraz z infrastrukturą przekazano w nieodpłatne użytkowanie Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej
w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie.


Bodzechów ul. Polna - czerwiec 2011


Bodzechów ul. Polna - czerwiec 2011


Gozdzielin - czerwiec 2011


Bodzechów ul. Polna - czerwiec 2011


Denkówek - sierpień 2011


Denkówek - wrzesień 2011


Bodzechów ul. Marcinówka - pazdziernik 2011


Bodzechów ul. Siedliska - pazdziernik 2011PrzetargWykonano następujące zadania:
1. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA:
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2012/S 49 – 080046 z dnia 10.03.2012r
Przekazano do publikacji w DUUE w dniu 06.03.2012r

2. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap II

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
podzielony został na trzy części :
CZĘŚĆ nr 1:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości Szewna- etap II
CZĘŚĆ nr 2:
Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości Bodzechów – etap II
Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości GoŸdzielin – etap II
Zadanie 3: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości Denkówek – etap II
CZĘŚĆ nr 3:
Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości Świrna
Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości Chmielów

4. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych budowy sieci kanalizacji sanitarnej porządkujących gospodarkę wodno – ściekową na terenie Gminy Bodzechów obejmujące wykonanie rurociągów grawitacyjnych, tłocznych i ciśnieniowych, przepompowni sieciowych wraz z infrastrukturą i pompowni przydomowych. Zakres przedmiotu zamówienia realizowany na obszarze Gminy Bodzechów obejmuje wykonanie w poszczególnych miejscowościach :
1) w Chmielowie – grawitacyjne kanały ściekowe DN 200 mm – DN160 mm o dł. 10.295,0 m, tłoczne kanały DN 50 ÷ DN110 –dł. 2.013,0 m, pompownie ścieków P1 ÷ P5 P7,Pd1, Pd2– 8 szt. z zasilaniem energetycznym ;
2) w Świrnie – grawitacyjne kanały ściekowe DN 200 mm– DN160 mm o długości 4727,00 m (w tym ujęte, jako niekwalifikowane 948m), tłoczne kanały z rur DN=90 mm o długości 245,00 m (w tym ujęte jako niekwalifikowane 214m), sieciowe przepompownie ścieków ( P1 – P5 ) – 5 kpl z zasilaniem energetycznym (w tym P1 wraz z zasilaniem ujęte jako niekwalifikowane);
3) w Szewnie – grawitacyjne kanały ściekowe DN 160 - DN200 mm o długości 12.729,0 m (w tym ujęte jako niekwalifikowane 123,00 m), tłoczne i ciśnieniowe kanały z rur DN40 – DN110 mm o długości 2.312,00,0 m (w tym ujęte jako niekwalifikowane 765m), sieciowe przepompownie ścieków PL1, PL3 – PL5 wraz z zasilaniem energetycznym (w tym PL5 wraz z zasilaniem ujęte jako niekwalifikowane), przydomowe przepompownie ścieków – 32 kpl. wraz z zasilaniem energetycznym (w tym 18 wraz z zasilaniem ujęte jako niekwalifikowane);
4) w GoŸdzielinie – grawitacyjne kanały ściekowe DN160 - DN200 mm– dł. 2.970,0 m, tłoczne kanały DN 50 –dł. 60,0 m, pompownia ścieków P2 z zasilaniem energetycznym;
5) w Denkówku – grawitacyjne kanały ściekowe DN160 - DN250 mm– dł. 3.043,0 m, tłoczne kanały DN 50 – DN 75 –dł. 551,0 m, pompownia ścieków P1, P2 z zasilaniem energetycznym;
6) w Bodzechowie – grawitacyjne kanały ściekowe DN160 - DN250 mm– dł. 4731,0 m, tłoczne kanały DN 50 – DN 75 –dł. 1297,0 m, sieciowa pompownia ścieków – 3 kpl. z zasilaniem energetycznym, przydomowe pompownie ścieków 4 kpl. wraz z zasilaniem energetycznym.

5. PRZEBIEG PRZETARGU
Oferty złożyło 14 oferentów. Oferty wybrane na poszczególne części złożone zostały zgodnie z wymaganiami SIWZ. Wybrano oferty na poszczególne części z najniższymi cenami.

Na część Nr 1
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości Szewna- etap II Konsorcjum firm :
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EKOINSTAL w Ostrowcu świętokrzyskim – Pełnomocnik
adres: Boksycka 135; 27-415 Kunów
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MAKO GiK.Glibwski s.c - Partner
Adres: ul. Grabowiecka 43; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego. Adam Borcuch – Partner
Adres: ul. Orla 3; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Cena oferty wynosi – 5.459.708,11 zł brutto, w tym roboty objęte wnioskiem o dofinansowanie 5.062.515,17 zł brutto

Na część Nr 2
Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości Bodzechów – etap II
Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości GoŸdzielin – etap II
Zadanie 3: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości Denkówek – etap II
INSTALBUD Sp. z.o.o Adres: ul. Boya Żeleńskiego 6a; 35-105 Rzeszów
Cena oferty wynosi – 6.616.291,92 zł brutto
Na część Nr 3
Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości Świrna
Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości Chmielów
Konsorcjum firm :
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o.o - Pełnomocnik
Adres: ul. Starodąbrowska 20; 33-100 Tarnów
WIERTAR Sp. z o.o – Partner
Adres: ul. Żabieńska 10; 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Cena oferty wynosi – 8.184.699,67 zł brutto, w tym roboty objęte wnioskiem o dofinansowanie 7.740.786,60 zł brutto

Z wybranymi wykonawcami uzgodniono harmonogramy realizacji robót oraz w dniu 11-06-2012r. podpisano umowy.Prace budowlaneW dniu 4 lutego 2013 r. podpisano aneks nr POIS.01.01.00-00-255/09-01 do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-255/09-00 z 03.11.2011r. rozszerzający projekt o następujące zadania:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości Jędrzejowice o długości 5061 mb i wartości netto 4 381 511,00zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości Szewna ul. Olszówka o długości 700 mb i wartości netto 524 981,00zł.
- Zakup urządzenia ssąco-ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej o wartości 257 950,00 zł dla gminy Bodzechów oraz urządzenia do monitoringu i inspekcji rur i kanałów o wartości 258 300,00 zł dla Gminy Kunów.

Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na dotychczasowe zadania oraz po rozszerzeniu projektu planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 47 394 776,36 zł.
Wartość dofinansowania Unii Europejskiej to kwota 28 981 334,75zł.

Do końca 2015 r. przyłączy się 5315 osób ( wzrost o 264 mieszkańców).
Poziom skanalizowania aglomeracji osiągnie wartość 83,22%.

Po rozszerzeniu projektu powstanie 75,51 km sieci kanalizacyjnej w tym:.
- 65,93 km kanałów grawitacyjnych o średnicach 250, 200, 160mm,
- 8,125 km rurociągów tłocznych o średnicach 50 - 140 mm,
- 1,46 km rurociągów ciśnieniowych o średnicach 40 - 50 mm,
- 31 szt. pompowni ścieków sieciowych,
- 22 szt. pompowni ścieków przydomowych,
- przebudowana zostanie magistrala wodociągowa o średnicy 600mm na długości ok. 2,0 km wraz z uzbrojeniem,Stopień zaawansowania robót na początku września 2013r jest następujący:
- Bodzechów - 67 %
- GoŸdzielin - 83,5 %
- Denkówek - 59,9 %
- Szewna - 56,7 %
- Świrna - 71,9 %
- Chmielów - 77,9 %

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 16 czerwca 2014r podpisano umowę z konsorcjum firm w składzie: Lider- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EKOINSTAL Czesław Głazek Boksycka Gmina Kunów, Partner 1 – BB Grupa spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Partner 2 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MAKO s.c. Grażyna Glibowska i Konrad Glibowski Ostrowiec Świętokrzyski na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrzejowice oraz miejscowości Szewna na ulicy Olszówka.

W ramach projektu zakupiono urządzenie ssąco- ciśnieniowe do czyszczenia sieci kanalizacyjnej o wartości 274 800,00 zł. Przekazano je do eksploatacji w dniu 17.03.2014r.

Prace budowlane zakończyły się w miejscowościach:
- Chmielów i Świrna - 31 lipca 2014r
- Bodzechów, GoŸdzielin, Denkówek - 10 paŸdziernika 2014r
- Szewna w tym Szewna ul.Olszówka - 31 grudnia 2014
- Jędrzejowice - 31 maj 2015r

Jednostka Realizująca Projekt - Gmina Bodzechów, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38
Designed by Łukasz Chlebny