Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 09-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9089Foto galeria do 2012Zdjcia podzielone na grupy tematyczne:Zebranie OSP Bodzechow 30 01 2009

Dozynki 2007 Gromadzice cz.1

Dozynki 2008 - Baltow

Dozynki 2007 Gromadzice cz.2

Wojewodzki Turniej Klubow 4H

Dozynki powiatowe 2009 w Bodzechowie

Paczkowa uczta w Swietlicy Wiejskiej w Magoniach

Szkola w Szwarszowicach

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego - Bodzechow

Sesja absolutoryjna 30.VI.2011

200 lat Gminy Bodzechow

Eliminacje do Turnieju Wiedzy Pozarniczej 2010

Zawody w Skokach przez Przeszkody

Mlodziez Zapobiega Pozarom - eliminacje

Dozynki 2012 Sarnowek

Dzien_Dziecka_2011

11 listopada 2009 Bodzechow

Konkurs strazacki 2008

85-lecie OSP

Trzezwe lato z mama i tata - Bodzechow 2011

Spotkanie soltysow z Gminy Bodzechow z przedstawicielami KRUS

Otwarcie hali w Bodzechowie 2010

OSPwigilia

Sesja Rady Gminy

VI Jarmarku Wielkanocnym 2009

Drugie Gminne Zawody Wedkarskie 2012

VII Swieto Pieczonego Ziemniaka

.

Dzien Strazaka

Dozynki 2011 Szwarszowice

Otwarcie boiska Orlik

Czerwcowe spotkanie z folklorem 2010

Jubileusz Komendanta Gminnego OSP

..

Wieczor poezji Szewna 2008

Festyn_Jedrzejow_czerwiec_2011

Gmina Bodzechow na dozynkach powiatowych 2012

Dzien Strazaka i 40-lecie OSP w Milkowie

Jarmark Wielkanocny 2012

60-lecie Biblioteki

Dozynki Chmielow 2008

KGW wigilia

Otwarcie drogi nr 751 Ostrowiec Sw. - Nowa Slupia

Festyn Wolka Bodzechowska 2011

Sarnowek 2012 - Eliminacje Gminne Mlodziezowego Turnieju Wiedzy Pozarniczej

Dozynki 2006 Milkow

Pogrzeb Leszka Bugaja


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny