STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60340Uczniowie w ?wiecie mitw!

Ogoszenie oglne
2012-05-21

W penej emocji atmosferze, przy kojcych dwikach greckiej muzyki upyn w Szkole Podstawowej w Szewnie III gminny konkurs pt. „W wiecie mitw”. W konkursie wzio udzia 5 dwuosobowych druyn znawcw mitologii ze szk z Bodzechowa - Andrzej Olszewski, Dawid Ludynia, Szewny - Maciej Bk, Dawid Lasocki , Chmielowa – Zuzanna Wieche, Jakub Stojek, ze Szwarszowic – Jakub Wrona i Radosaw Curyo oraz z Mikowa- Patryk Zembala i Dominika Tkaczyk. Gospodarze przywitali uczestnikw wykonaniem tradycyjnego taca Greka Zorby, po ktrym rozpocza si cz konkursowa. Uczniowie, ktrzy, niczym Tezeusz, musieli przedziera si przez labirynt trudnych zada, za ni Ariadny mieli tylko swoj wiedz.

Zna mity, greckich bogw i ich zwyczaje to jeszcze nie wszystko, aby wej na Parnas – liczya si take wiedza ortograficzna, umiejtnoci oratorskie i dobra wsppraca w druynie. Okazao si, e ze znawcami mitologii nie ma artw – dogrywka w finale nie miaaby koca, gdyby nie decyzja jury, aby I miejsce przyzna ex aequo dwm najlepszym reprezentacjom, ze szkoy w Bodzechowie, druynie przygotowywanej przez pani Mari Dziam i ze szkoy w Szewnie, nad ktr opiek sprawowaa pani Renata Kwiatkowska. Dla pozostaych uczestnikw miejsc na podium te nie zabrako. II miejsce zaja druyna prowadzona przez pani Monik Jabczyk z Chmielowa, III miejsce zaja ex aequo druyna z Mikowa pod opiek pani Lucyny Batory i Jarosawa Chudzika oraz przygotowywana przez pani Marzen Wilczysk grupa ze Szwarszowic. Wszyscy uczestnicy wraz z gratulacjami z rk pani dyrektor otrzymali nagrody ksikowe oraz dyplomy, ktre powiadczaj ich mitologiczn wiedz. Konkurs przygotoway i przeprowadziy Renata Kwiatkowska, Marta ukasik, Renata Mikiewicz i Katarzyna Sobczyk.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny