STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
52991I znw …. „ Narodzi?a si? nam Nadzieja.”

Ogoszenie oglne
2012-01-23

Pod takim hasem w dniu 19 stycznia 2012r. w Publicznej Szkole im. Jana Pawa II w Sarnwku odby si VI Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Boonarodzeniowej. Wzili w nim udzia uczniowie kilku szk podstawowych z Ostrowca w. oraz gmin Batw i Bodzechw, by sowami poezji i prozy odda wyjtkowy czar i niepowtarzaln atmosfer tych „najcieplejszych”, rodzinnych wit - Boego Narodzenia.

Patronat nad konkursem obj wjt Gminy Bodzechw – pan Jerzy Murzyn, ktry by jednoczenie fundatorem nagrd dla uczestnikw.

Komisja artystyczna w skadzie: p. Monika Kowalczyk – przewodniczca, czonkowie:
p. Wiesawa Wjtowicz – z SDK „Malwa” w Ostrowcu w. oraz p. Sylwia Masternak – kierownik Gminnego Zespou Owiatowego w Bodzechowie ustalio nastpujcy werdykt:
I grupa wiekowa – uczniowie kl. III- IV:

I miejsce : Nikola Jzefiak– PSP nr 10 w Ostrowcu w.
II miejsce: Oliwia Dudek – PSP nr 14 w Ostrowcu w.
III miejsce: Mateusz Biedka - PSP nr 5 w Ostrowcu w.
Wyrnienia: Natalia Foremniak i Julia Poetek – PSP w Sarnwku

II grupa wiekowa – uczniowie kl. V- VI:

I miejsce: Matylda Tracz - PSP Sarnwek
II miejsce ex- equo: Magorzata Zieliska PSP nr 10 w Ostrowcu w.
Kamil Zieliski - PSP Sarnwek
III miejsce ex- equo: Wiktoria Dbicka i Ilona Walas – PSP nr 5 w Ostrowcu
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamitkowe dyplomy i ciekawe ksiki.

W piknej witecznej atmosferze subtelnie zabrzmiay dwiki pastoraek zapiewanych przez Gabrysi Papaj, ktre wprowadziy magiczny, witeczny nastrj. Organizatorki konkursu - p. Alina Pastuszka i p. Wiesawa Sado zadbay, by konkurs sta si niezapomnianym przeyciem zarwno dla dzieci jak i opiekunw.

Nad mi atmosfer i sprawnym przebiegiem konkursu czuwaa dyrektor ZSP
w Sarnwku p. Hanna Dzibka.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny