STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58684Bodzechw w?rd zwyci?zcw wojew. konkursu "Pom?my dzieciom sp?dzi? szcz??liwe wakacje 2011"

Ogoszenie oglne
2011-11-28

Ju po raz IX zorganizowany zosta pod patronatem Wojewdzkiej Rady Bezpieczestwa Drogowego konkurs dla lokalnych spoecznoci na przygotowanie najbardziej efektywnej formy spdzania wolnego czasu dla dzieci z maych miejscowoci, ktre nie wyjedaj na wakacje.

Dla takich wanie milusiskich, Publiczna Szkoa Podstawowa im. Walentego Stefaskiego w Bodzechowie przy pomocy finansowej ze strony Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej zorganizowaa, jak co roku, trwajce dwa tygodnie pkolonie. Pod opiek wychowawcw: mgr Anny Wieczorek, mgr Dagmary Nowak, mgr Moniki Jabczyk, mgr Wioletty Winiewskiej i mgr Konrada elazowskiego pidziesicioro czterech pkolonistw wietnie si bawio. O nudzie mona byo zapomnie. Byy wyjazdy na basen, wycieczki do Batowa i muzeum przyrody w Starachowicach, wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego, rajdy piesze, szalestwa na placu zabaw, zajcia z origami, pieczenie pysznych ciasteczek, grill, zajcia sportowe itd. Wszystkie te dziaania, miay na celu nie tylko zapewni dzieciom ciekawe spdzenie wolnego czasu, ale rwnie nauczy jak bawi si w sposb bezpieczny, unika sytuacji, ktre mogyby zakci beztroskie wakacje.

Na tym jednak, nie koniec atrakcji. W tym roku w czasie pkolonii mielimy goci z Rakowa. Czterdziestu uczniw pod opiek pani dyrektor i wychowawcw przez dwa dni razem z nami uczyo si jak mona bezpiecznie spdzi wakacyjny czas. Uczniowie z Bodzechowa z dum pokazali swoim kolegom z Rakowa przyrodniczo-historyczn ciek dydaktyczn. Razem wietnie si bawili na festynie „Lato z mam i tat”, na ktrym rozstrzygnity zosta konkurs plastyczny „Bezpieczna zabawa latem na wsi i w miecie”. Natomiast drugiego dnia wsplnie zwiedzali atrakcje Batowa. Rozstanie z sympatycznymi gomi dla wszystkich byo trudne. Mamy nadziej, e jeszcze nie raz wsplnie bdziemy spdza wolny czas.

Wysiki podjte w czasie wakacji przez dyrektora szkoy w Bodzechowie mgr Jerzego Grzdziela i wychowawcw na pkolonii spotkay si z uznaniem ze strony Komisji Konkursowej „Pommy dzieciom spdzi szczliwe wakacje”, ktra przyznaa naszej szkole III miejsce. 23 listopada 2011 roku w siedzibie Wojewdzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego w Kielcach dyrektor Jerzy Grzdziel odebra z rk witokrzyskiego Kuratora Owiaty pani Magorzaty Muzo pikny puchar. Nagrod w postaci aparatu cyfrowego ufundowan przez szefa witokrzyskiej policji, wrczy dyrektorowi I Zastpca witokrzyskiego Komendanta Wojewdzkiego Policji w Kielcach insp. Micha Domaradzki. Na tym nie koniec nagrd. Dostalimy rwnie klawiatury i myszki bezprzewodowe oraz 3 kamerki internetowe, ktre ufundowa i wrczy dyrektor Oddziau Regionalnego KRUS-u w Kielcach pan Zbigniew Banakiewicz.

Komisja Konkursowa nie zapomniaa rwnie o Urzdzie Gminy w Bodzechowie, ktremu podzikowaa za „podjcie inicjatywy i due zaangaowanie w organizacji konkursu. Gratulujemy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny