STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
53006Sk?ady obwodowych komisji wyborczych

Ogoszenie wybory
2011-09-21

Skady obwodowych komisji wyborczych
Lp Imiona Nazwisko Miejscowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Bodzechw, ul. Szkolna 12, Publiczne Gimnazjum im, Jana Pawa II,
1 Pawe Niedziaek wirna
2 Paulina Marlena Szczechura Bodzechw
3 Edyta Elbieta Piec Wlka Bodzechowska
4 Teresa Cidziel Bodzechw
5 Dorota Zofia Podgajna Godzielin
6 Maria Salita Godzielin
7 Janina Wanda Frczek Bodzechw
8 Urszula Kowalska-Bk Gromadzice
9 Magorzata Wiatr Bodzechw

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 Mikw, ul. Szkolna 13, Publiczna Szkoa Podstawowa
1 Piotr Mariusz Heba Szewna
2 Pawe Grzdziel Bodzechw
3 Dominika Patrycja Loranty Denkwek
4 Mirosawa Ra Borek Szewna
5 Aleksandra Szelmanowska Szyby
6 Sylwia Anna Moro Szewna
7 Dorota Marianna Matyga Mikw
8 Mariola Katarzyna Gromek Mikw
9 Agnieszka Bielska Godzielin

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 Szwarszowice 20A, Publiczna Szkoa Podstawowa,
1 Dawid Wiesaw Jasiak Mychw
2 Magdalena Grzegorska Mychw
3 Maria Krystyna Patrzaek Szewna
4 Justyna Magorzata Marszaek Sud
5 ukasz Pora Mychw
6 Artur Kiszka Podszkodzie
7 Anna Magorzata Stycze Szewna
8 Daniel Filipczak Mirkowice
9 Agnieszka Brociek Szwarszowice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 Szewna, ul. Langiewicza 3, Publiczne Gimnazjum
1 Lidia Gbura Podszkodzie
2 Barbara Kazimiera Skroska Szewna
3 Arkadiusz Wjcik Bodzechw
4 Adam Janusz Susfa Szewna
5 Magorzata Iwona Chyowska Szewna
6 Mariusz Artur Kasprzyk Szewna
7 Dariusz Marek Kaczmarski Kosowice
8 Mirosawa Magorzata Mazurek Kosowice
9 Dorota Mikla Szewna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 Jdrzejowice 17A, wietlica Wiejska,
1 Grzegorz Adam Jasiak Mychw
2 Bogumia Teresa Borycka Bodzechw
3 Adam Czuba Bodzechw
4 Anna Marszaek Sud
5 Ewa Joanna wik Szewna
6 Marek Micha Bezak Jdrzejw
7 Rafa Zawada Szewna
8 Eugeniusz Mikos Mychw
9 Micha Dero Chmielw

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 Chmielw, ul. Spacerowa 2, Publiczna Szkoa Podstawowa,
1 Kamil witek Bodzechw
2 Beata Rogala Mychw
3 Halina Loranty Bodzechw
4 Anna Ewelina Domanowska Szewna
5 Joanna Podsiado Mychw
6 Barbara Helena Warzycka Chmielw
7 Agata Paulina Stycze Szewna
8 Dariusz Kwaniak Denkwek
9 Patryk Fraczak Sud

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 Sarnwek Duy 11, Zesp Szk Publicznych,
1 Mirosawa Danuta Ignacak Sud
2 Ewa Popek Wlka Bodzechowska
3 Stefan Mielcarek Bodzechw
4 Lech Zbigniew Fudalej Szyby
5 Adam Stachurski Sarnwek Duy
6 Iwona Pastuszka Sarnwek Duy
7 Ewa Stefania Sowiska Szewna
8 Boena Zitak Sud
9 Barbara Kozie Stara Dbowa Wola

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 Sud 3, Orodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "LENE KTY",
1 Jadwiga Agnieszka Cielebk Sud
2 Dariusz Piotr Gadowski Bodzechw
3 Krzysztof Wiesaw Foremniak Wlka Bodzechowska
4 Agnieszka Renata Mazur Sud
5 Milena Kawalec Szewna
6 Agnieszka Eliza Falecka Sud
7 Tomasz Kamil Kaczmarski Kosowice
8 Norbert Czarnecki Nowa Dbowa Wola
9 Katarzyna Orczyk Sud

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 Godzielin 72B, wietlica Wiejska,
1 Renata Brzoza Sud
2 Marta Renata Rybus Godzielin
3 Henryk Szopa Wlka Bodzechowska
4 Artur Maciej Oleksak Godzielin
5 Micha Stefaski Romanw
6 Agnieszka wik Szewna
7 Alicja Krystyna Bbas Denkwek
8 Krzysztof Stefan Kowalski Gromadzice
9 Izabela Wesoowska Godzielin

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 Przyborw 1, Leniczwka "Sowia Gra",
1 Tomasz ukasz Poetek Sud
2 Teresa Elbieta Grzyb Przyborw
3 Boena Kowal Wlka Bodzechowska
4 Jagoda Rutkowska Gromadzice
5 Karolina Magdalena Podsiado Szewna
6 Joanna Harany Mirkowice
7 Roman Wincenty Smtek Godzielin
8 Zofia Pawlik Broniszowice
9 Magdalena Masternak Wlka Bodzechowska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 Jdrzejw 23, Orodek Wsparcia Rodziny im. Ks. Marcina Popiela,
1 Justyna Rokita Bodzechw
2 Fryderyk Je Bodzechw
3 Arkadiusz Krzysztof Kaczewski Sud
4 Kamil Zbigniew Chyowski Szewna
5 ukasz Dzioba Mychw Kolonia
6 Pawe Jaboski Szewna
7 Agnieszka Zofia Porczak Szewna
8 Micha Stanisaw Porczak Szewna
9 Agnieszka Krakowiak Szewna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 Gromadzice, ul. Szewieska 37, Stranica OSP Gromadzice,
1 Marta Maria Heba Szewna
2 Kamil uczycki Szewna
3 Jolanta Rokita Bodzechw
4 Agnieszka Julia Adamczyk-Sieniek Szewna
5 Edyta Aneta Rutkowska Gromadzice
6 Arkadiusz Bolesaw Chyowski Szewna
7 Mateusz Pawe Ciepliski Szewna
8 Jzef Adam Sierpiski Mychw Kolonia
9 Andrzej Walerowicz Szewna


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny