STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58765Rajd pieszy "?ladami powsta?cw styczniowych"

Ogoszenie oglne
2011-09-21

"A czy znasz ty, bracie mody, twoje ziemie, twoje wody?
Z czego syn, kdy gin, w jakim kraju i dunaju?
I czy znasz ty bracie mody, twojej ziemi bujne pody,
Twe kurhany i mogiy, i twe dzieje, co si miy?"

z "Pie ziemi naszej" Wincentego Pola 1835

W niedziel 11 wrzenia 2011 roku odby si, przy piknej pogodzie, turystyczny rajd pieszy pod hasem „ladami powstacw styczniowych”. Uczniowie klas IV-VI pod opiek nauczycieli: Dagmary Nowak, Wioletty Winiewskiej, Konrada elazowskiego oraz pani przewodnik z PTTK-u Jolanty Winiewskiej wyruszyli o godzinie 10 rano z pod szkoy do Czarnej Gliny. Zaplanowana trasa rajdu miaa dugo 14 km i biega przez Przyborw i Sowi Gr.

Wdrujc przez las natknlimy si na wygrzewajc si na socu jaszczurk. By to padalec zwyczajny, ktry swoim wygldem przypomina wa. Wystpuje on na terenie caego naszego kraju, podlega cisej ochronie i jest niejadowity. Podobnie jak inne jaszczurki w momencie zagroenia padalec pozbywa si ogona.

We wsi Czarna Glina, ktra bya naszym celem, odwiedzilimy mogiy powstacw z 1863 roku. Ukryte w zieleni groby s miejscem pamici narodowej. Pochowani tu powstacy to prawdopodobnie uczestnicy bitwy bodzechowskiej, ktra miaa miejsce w naszej wsi 16 grudnia 1863 roku. W Czarnej Glinie zwiedzilimy rwnie kapliczk, ktra powstaa w miejscu, gdzie w czasie powstania odprawiano msze dla oddziau powstaczego.

Wanym punktem rajdu byo oczywicie ognisko i pieczenie kiebasek. Przy pomocy pana Mieczysawa Gadkowskiego i Konrada elazowskiego chopcy sami przygotowali potrzebne drzewo do rozpalenia ogniska. Nie da si opisa jak smakuje i jak pachnie wasnorcznie upieczona kiebaska ……., niech auj ci, co si z nami nie wybrali.

Zmczeni, ale bardzo zadowoleni o godzinie 16 wrcilimy do Bodzechowa.

Bardzo dzikujemy przewodniczce pani Jolancie Winiewskiej za pomoc w organizacji rajdu i jego prowadzenie. Liczymy na dalsz wspprac.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny