STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
55857Podstawowe zasad bezpiecze?stwa podczas prac ?niwnych

Ogoszenie oglne
2011-08-08

Apelujemy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczestwa podczas prac niwnych
niwa to niebezpieczny okres wzmoonych prac, ktrym towarzyszy wiele rnorodnych zagroe zwizanych z obsug maszyn, transportem plonw, prac na wysokoci, a udzia w tych pracach dzieci potguje niebezpieczestwo wykonywania pracy.
Rolniku, przed rozpoczciem prac niwnych sprawd stan maszyn,
* za brakujce osony na way przegubowo-teleskopowe oraz na inne ruchome czci maszyn suce do napdu,
* wyposa kombajny i cigniki w sprawny sprzt ppo.,
* nie pozwalaj na obsug maszyn niwnych osobom bez odpowiednich umiejtnoci,
* prowadzc kombajn obserwuj uwanie przedpole,

SZANOWNY ROLNIKU, organizuj transport tak, by przebiega bezpiecznie. Pamitaj, aby:
* adunek by zabezpieczony przed spadaniem i zsuwaniem si z przyczepy,
(maksymalna wysoko od podoa – 4 metry),
* nie stawa na zaczepach i innych czciach maszyn i cignikw w trakcie ruchu,
* do schodzenia z zaadowanego wozu lub przyczepy uywa drabiny o odpowiedniej
dugoci (burt przyczepy wyposa y w uchwyty do zawieszenia drabiny),
* nie przewozi osb na zaczepach, botnikach cignikw, pomocie roboczym kombajnu,
i zachowa szczegln ostrono w czasie jazdy po drodze publicznej.

Rolniku, pamitaj o tym, e w trakcie ruchu maszyny zabronione jest:
* czyszczenie, usuwanie gromadzcych si materiaw,
* usuwanie nadmiaru (zapcha) somy, nawlekanie sznurka.
* zmiana pooenia lub nastawienia elementw roboczych,
* wymiana czci (np. kos w maszynach niwnych),
* smarowanie, sprawdzanie umocowania elementw ruchomych.
Wczeniej wycz napd, zga silnik i odczekaj a elementy bdce w ruchu,
obracajce si si bezwadnoci zatrzymaj si.

ROLNIKU, od Ciebie zaley bezpieczestwo Twoich dzieci!
* zapewnij opiek szczeglnie najmodszym i zorganizuj bezpieczne miejsce zabaw,
z dala od pracujcych i przejedajcych maszyn,
* nie pozostawiaj niebezpiecznych narzdzi, stwarzajcych zagroenie dla dziecka,
* nie pozwalaj dzieciom na samodzieln obsug cignikw i maszyn rolniczych,
* zabezpiecz zapaki, rodki ochrony rolin, paliwa przed dostpem dzieci,
* ruszajc cignikiem lub innym pojazdem upewnij si czy w pobliu nie ma dzieci.
Rolniku, wany jest wasny dobry przykad. Pracujc rozwanie, przestrzegajc zasad bhp
chronisz nie tylko ycie i zdrowie, ale uczysz tych zasad wasne dzieci.
One uwanie Ci obserwuj i naladuj.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny