STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-05-2023r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
15749Wiosna w Szwarszowicach

Ogoszenie oglne
2011-04-15

,,Co roku zdarza si ten cud,
powraca do nas wiosna…
natura budzi si ze snu
nadzieje nowe rosn…”

Wiosna to odradzajca si przyroda, to rado, kolory i soce.

7 kwietnia 2011r., mimo chodnego wiatru za oknem, w sali gimnastycznej Publicznej Szkoy Podstawowej w Szwarszowicach zrobio si kolorowo i bardzo wiosennie. A to za spraw spotkania dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 16 z Ostrowca w. oraz najmodszej grupy -oddziau przedszkolnego i chrku szkolnego.

Pierwsi na scen weszy ,,Biedronki” z ostrowieckiej ,,szesnastki”. W programie o bezpieczestwie przypomniay o koniecznoci pamitania numerw 997, 998. Brawurowo zarapoway piosenk o odblaskach i ostrzegy , kiedy trzeba mwi ,,nie”.

Dzieci do wystpu przygotoway wychowawczynie grupy: pani Elbieta Wjcik i pani Joanna Bojek.

Nastpnie swoje talenty zaprezentoway dzieci ze Szwarszowic. W strojach: bociana, jaskki, zielonej trawki, abki, pani Wiosny, soneczka, ogrodnika oraz gospodyni w tradycyjnym witokrzyskim stroju opowiaday i pieway o wionie i nadchodzcych witach Wielkanocnych.

Byy te kolorowe pisanki, kolorowe palmy wielkanocne i stroiki.

Autorami montau sowno-muzycznego ,,Ju wiosna” byy: pani Renata Podgrska, opiekun oddziau przedszkolnego oraz pani Iwona Staczak nauczyciel muzyki .Na uroczysto przybyli rwnie rodzice dzieci ze Szwarszowic.

Podsumowaniem spotkania by wsplny taniec do popularnego utworu Shakira ,,Waka- waka” Po nim dzieci z PP Nr 16 obejrzay m.in. wietlic szkoln, pracowni komputerow i sal oddziau przedszkolnego, a nastpnie uday si do zabytkowego wiatraka ,,Holendra”

Praprwnuczek budowniczego wiatraka pan Kaczmarski opowiedzia dzieciom jego histori i oprowadzi po jego wntrzach.

To byo spotkanie w icie wiosennym nastroju, bo przecie wiosna, to czas radoci, zawizywania przyjani i dobrej zabawy.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny