STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56052Mi?dzynarodowy Dzie? Ochrony Zabytkw - cz. 4

Ogoszenie oglne
2011-04-08

MIDZYNARODOWY DZIE OCHRONY ZABYTKW
„PERA BAROKU – ZESPӣ KOCIELNY W SZEWNIE”
14 MAJA 2011 r. SZEWNA

Cmentarz grzebalny

W skad zespou kocielnego w Szewnie wchodzi cmentarz grzebalny, nalecy do najstarszych w regionie. Zosta zaoony w 1798 r., w zwizku z zarzdzeniem wydanym przez Austriakw w 1795 r. zakazujcym pochwkw na cmentarzach przykocielnych. Najstarszym obiektem, ktry pozwala datowa czas jego powstania jest wysoki pikny kamienny krzy, opleciony winn latorol. Stoi na cokole o przekroju prostokta z wyryt dat „ANO / 1798”.

W przecigu ponad 200 lat istnienia szewieska nekropolia zostaa kilka razy powikszona, m.in. w okresie probostwa ks. Ignacego Grynfelda i ks. Teofila Banaszkiewicza. Zostaa take ogrodzona od strony pnocnej i zachodniej piknym kamienno-eliwnym potem, a od wschodniej kamiennym murem.

Tu przy wejciu, naprzeciw wybrukowanego placu rozpocierajcego si przed kocioem, wznosi si kaplica pw. Mczestwa w. Szczepana, penica funkcj kostnicy. Kaplica pierwotnie bya pod opiek w. Juliana. Zostaa wzniesiona przez ks. Ignacego Grynfelda, w latach 70. XIX w. Pod kaplic znajduje si krypta grobowa, w ktrej spoczywaj zwoki proboszczw szewieskich. Na tylnej elewacji kaplicy umieszczone s w czterech rzdach epitafia powicone proboszczom szewieskim.

Na terenie cmentarza znajduje si wiele bardzo piknych nagrobkw. Wrd nich s pomniki wykonane z piaskowca czy nagrobki eliwne, uderzajce kunsztem wykonania. Na szczegln uwag zasuguj pomniki osb zasuonych dla parafii szewieskiej, Szewny i okolicznych miejscowoci. Wrd nich s nagrobki tutejszych proboszczw, bohaterw zryww narodowowyzwoleczych i obu wojen wiatowych, spoecznikw, sportowcw, zasuonych nauczycieli, lekarzy, kadry kierowniczej Zakadw Ostrowieckich. Niestety upyw czasu, a i brak naleytej opieki i konserwacji sprawi, e wiele z nagrobkw, zwaszcza tych starszych, jest w bardzo zym stanie. Cz z nich zniko lub zmienio lokalizacj. Niektre nie opary si zodziejom zomu, ktrzy nie baczc na zabytkowy charakter obiektw, pozbawiali je metalowych lub eliwnych elementw. Warunki atmosferyczne zniszczyy wiele pomnikw i figur nagrobnych wykonanych gwnie z piaskowca.

W roku szkolnym 2003/2004 uczniowie PG w Szewnie dokonali adopcji cmentarza w ramach programu „lady przeszoci – uczniowie adoptuj zabytki”.

Poniej zdjcia:
1. Kamienny krzy opleciony winorol na cokole z 1798 r.
2. Kaplica pw. Mczestwa w. Szczepana.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny