STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
55885Mi?dzynarodowy Dzie? Ochrony Zabytkw - cz. 3

Ogoszenie oglne
2011-04-08

MIDZYNARODOWY DZIE OCHRONY ZABYTKW
„PERA BAROKU – ZESPӣ KOCIELNY W SZEWNIE”
14 MAJA 2011 r. SZEWNA

wity Mikoaj – patron parafii Szewna

Elementem nierozerwalnie zwizanym z kadym kocioem jest wezwanie, zwane te tytuem kocioa, inaczej „patrocinium”.

Pierwszy koci w Szewnie by pod wezwaniem w. Mikoaja. w. Mikoaj patronowa kolejnym dwm wityniom szewieskim. W przypadku kociow i parafii szewieskiej ich patrocinium nie ulego zmianie. Byo i jest wezwaniem staym, od pocztku istnienia parafii a do chwili obecnej.

Na wybr w. Mikoaja na patrona kocioa i parafii szewieskiej wpyw miao pooenie wityni przy drodze handlowej prowadzcej z Iy do Opatowa; wity by m.in. opiekunem kupcw. Kocioy pod wezwaniem w. Mikoaja powstaway najczciej w XIII i XIV w., w pobliu targw czy szlakw handlowych.

Wiadomoci na temat w. Mikoaja s bardzo skromne. Mia urodzi si okoo 270 r. w Patarze. Wedug poda po mierci rodzicw odziedziczy znaczny majtek. Dzieli si nim z ubogimi i potrzebujcymi. By przy tym pobony i miosierny. W pocztkach IV w. zosta biskupem Miry w Azji Mniejszej (std zwany jest Mikoajem z Miry). Mia uczestniczy w pierwszym soborze w Nicei, gdzie spoliczkowa heretyka Ariusza. Zmar okoo 345 lub 352 r. Po mierci by spontanicznie czczony przez wiernych. Gdy w 1087 r. Mira zostaa opanowana przez Arabw, kupcy woscy przenieli relikwie w. Mikoaja do Bari, w poudniowych Woszech (std w. Mikoaj zwany jest take Mikoajem z Bari)..

Posta w. Mikoaja otaczaj niezliczone legendy i podania, z ktrych wynika, e by wzorem dobroci i troski, osob pen miosierdzia. Jedna z legend mwi, e cay swj majtek rozda biednym; std w dniu jego mierci 6 grudnia grzecznym dzieciom przynosi prezenty, a niegrzecznym rzgi. Inna legenda gosi, e pewien czowiek, ktry popad w ndz postanowi sprzeda swoje crki do domu publicznego. Gdy biskup dowiedzia si o tym, noc wrzuci przez komin trzy sakiewki z pienidzmi. Wpady one do poczoch i trzewiczkw, ktre owe crki umieciy przy kominku dla wysuszenia. Std w krajach, gdzie w powszechnym uyciu byy kominki, powsta zwyczaj wystawiania przy nich bucikw lub skarpet na prezenty. Tam, gdzie kominkw nie uywano, Mikoaj po cichutku wsuwa prezenty pod poduszk picego dziecka. w. Mikoaj zasyn jako cudotwrca, ratujc eglarzy i miasto od godu. Odwag i sprawiedliwoci wykaza si ratujc od mierci niesusznie skazanych urzdnikw cesarskich. Znana jest historia o trzech niesprawiedliwie uwizionych oficerach uwolnionych za jego wstawiennictwem; o trzech modziecach uratowanych przez niego od wyroku mierci; o eglarzach wybawionych z katastrofy morskiej. Jeden z utopcw statku wiozcego witego na pielgrzymk do Jerozolimy mia podobno zosta przez niego wskrzeszonym. w. Mikoaj wskrzesi te trzech modziecw zabitych za nieuregulowanie rachunku za nocleg w gospodzie..

w. Mikoaj naley do najpopularniejszych witych zarwno w Kociele zachodnim jak i wschodnim. Jest patronem Rosji, Grecji, Albanii, Antwerpii, Bari, Berlina, Chrzanowa, Gogowa, Miry, Moskwy, Nowogrodu. Jego wizerunek widnieje w herbie Dubiecka i powiatu chrzanowskiego oraz w dawnym herbie Chrzanowa.

w. Mikoaja jest patronem: bednarzy, wytwrcw guzikw, cukiernikw i piekarzy, dzieci, panien, modych maestw, gorzelnikw i piwowarw, jecw, notariuszy, kancelistw parafialnych, kierowcw, kupcw, marynarzy, rybakw i eglarzy oraz flisakw, mynarzy, uczonych i studentw, obrocw wiary przed herezj, pielgrzymw i podrnych, sdziw i winiw, stranikw, sprzedawcw perfum, wina, zboa i nasion, zodziei i mordercw, pojednania Wschodu i Zachodu. Na Rusi czczono go jako patrona jecw. W Rosji w. Mikoaj by rwnie otoczony kultem jako patron ucinionych i skrzywdzonych. w. Mikoaj strzee od wilkw. Jest opiekunem podczas sztormw, w wypadku zaginicia okrtu..

Atrybutami w. Mikoaja s: anio z mitr; chleb; troje dzieci lub modziecw w cebrzyku; kotwica i okrt; ksiga; trzy zote kule na ksidze; trzy jabka, trzy sakiewki; pastora trzymany w rku (ktry oznacza, e by biskupem); tarcza z napisem – kt jak Bg.

Wspomnienie liturgiczne w. Mikoaja obchodzone jest w Kociele katolickim 6 grudnia. Cerkiew prawosawna wspomina w. Mikoaja dwukrotnie: 6 (19) grudnia – w rocznic mierci, i 9 (22) maja – w rocznic przeniesienia relikwii w 1087 r.

Poniej zdjcie:
1. Figura w. Mikoaja
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny