STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 10-08-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
31722„Kochasz ty dom, rodzinny dom?”

Ogoszenie oglne
2011-03-14

Dnia 3 marca biecego roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawa II w Bodzechowie odby si I Midzyszkolny Przegld Recytatorski pod hasem „Kochasz ty dom, rodzinny dom?”. Jego organizatorami byli Renata Szwagierczak, Dorota Pronobis oraz Grzegorz Podsiado. Swoje umiejtnoci recytatorskie i teatralne przedstawili uczniowie z trzech szk podstawowych i dwch gimnazjw z terenu Gminy Bodzechw.

PSP w Sarnwku reprezentowali: Gabriela Papaj, Natalia Foremniak, Matylda Tracz, Kamil Zieliski, Barbara Krycia, PSP w Chmielowie: Maja Skowron, Zuzanna Wieche, PSP w Szewnie: Agata Stpie, Anita ata, Karolina Ralska, PG w Szewnie: Patrycja Grudzie, Pawe ebek, Agnieszka Klusak, PG w Bodzechowie: Aneta Majewska, Anna Malinowska, Paulina Gra, Weronika Bacer. Nad przygotowaniem podopiecznych czuwali m.in.: p. A. Pastuszka, p. M. Klepacz, p. K. Sobczyk, p. Agnieszka Kozie, p. Jolanta Skuza, p. Renata Szwagierczak, p. Grzegorz Podsiado.

Jury przegldu w skadzie: Pani dyrektor Krystyna urek, p. Agnieszka Kozie, p. M. Klepacz, p. Grzegorz Podsiado miao twardy orzech do zgryzienia, poniewa modzi recytatorzy z wielkim zapaem i polotem prezentowali teksty zwizane z hasem konkursu. Znalazy si wrd nich zarwno wiersze, jak i fragmenty prozy. Uczniowie szk podstawowych ujli publiczno gr aktorsk, natomiast gimnazjalici oczarowali sowem poetyckim. Ostatecznie, zgodnie z warunkami przegldu, przyznano wyrnienia w nastpujcych kategoriach:
I. klasy I-III szkoy podstawowej:
1. Gabriela Papaj
2. Natalia Foremniak
II. Klasy IV - VI szkoy podstawowej:
1. Maja Skowron
2. Kamil Zieliski
3. Matylda Tracz
III. Gimnazjum:
1. Anna Malinowska
2. Weronika Bacer
3. Paulina Gra

Wszyscy recytatorzy otrzymali pamitkowe dyplomy oraz ksiki ufundowane przez UG w Bodzechowie. Miym akcentem, koczcym artystyczne zmagania, by sodki poczstunek sponsorowany przez PG w Bodzechowie.

Warto zaznaczy, e przegld recytatorski na stae wpisa si w histori bodzechowskiego gimnazjum, odbywa si bowiem niezmiennie od 7 lat. Dotychczas jednak w recytatorskich szrankach uczestniczyli wycznie uczniowie gimnazjw. W tym roku organizatorzy, chcc dotrze do szerszego grona uzdolnionej braci, postanowili zaprosi maych artystw ze szk podstawowych. I jak si okazao, by to doskonay pomys!
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny