STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 10-08-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
31707Wybory Mistrza Ortografii w Bodzechowie

Ogoszenie oglne
2011-02-28

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefaskiego w Bodzechowie odby si Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2011”, ktry ju po raz szsty obj swoim patronatem Wjt Gminy Bodzechw – pan Jerzy Murzyn. W tym roku wzio w nim udzia 30 uczniw reprezentujcych sze szk podstawowych z terenu gminy Bodzechw. 11 uczestnikw z klas III walczyo o tytu „Maego Mistrza Ortografii”. PSP w Chmielowie reprezentowa Krystian Starachowski i Krystian Szeloch; PSP w Szewnie – Wojciech Marzec, Weronika Kasprzyk, Zofia Mikoajczak i Krystian Andryka; PSP w Mikowie: Wiktoria Ciamaga i Kinga Kucharska; PSP w Bodzechowie: Jakub Gurski i Anna Zdyb. Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac uczniw wyonia zwycizcw. III miejsce zaja Weronika Kasprzyk (PSP Szewna), II miejsce Jakub Gurski (PSP Bodzechw) a zaszczytny tytu „May Mistrz Ortografii 2011” otrzyma Wojciech Marzec (PSP Szewna).

W starszej grupie wiekowej z zawiociami polskiej ortografii zmierzyo si 19 uczniw klas IV – VI. Z PSP w Chmielowie byli to: Mateusz Polak, Konrad Dunal i Pawe Przydatek; z PSP w Szewnie – Weronika Post, Martyna Budziska, Agata Murzyn i Zofia Marzec; z PSP w Mikowie: Katarzyna Gral, Kinga Kargul i Aleksandra Kargul; z PSP w Szwarszowicach: Daniel Cudzik, Paulina Pycela i Weronika Wielgus; z PSP w Sarnwku: Matylda Tkacz, Jakub Maj, Barbara Krycia; a gospodarzy z Bodzechowa reprezentoway: Klaudia Siemieniuch, Weronika Matus i Monika Pkalska . Rywalizacja w tej grupie wiekowej okazaa si bardzo zacita a poziom tak wyrwnany, e komisja miaa nie lada problem z wytypowaniem zwycizcy. Ale po uwanej i wnikliwej ocenie tekstw dyktand pisanych przez uczestnikw ustalono ostateczny werdykt. III miejsce zaja Weronika Matus (PSP Bodzechw), II miejsce – Zofia Marzec (PSP Szewna) a I miejsce i tytu „Mistrz Ortografii 2011” przypad Konradowi Dunal (PSP Chmielw). Ponadto wyrniono Agat Murzyn (PSP Szewna), Monik Pkalsk i Klaudi Siemieniuch (PSP Bodzechw).

Mimo ostrej rywalizacji konkurs przebiega w miej i sympatycznej atmosferze, o co zadba gospodarz – dyrektor PSP w Bodzechowie pan Jerzy Grzdziel. Wszyscy uczestnicy zmaga z zawiociami polskiej ortografii otrzymali pamitkowe dyplomy i nagrody ksikowe ufundowane i osobicie wrczone przez Wjta Gminy Bodzechw – pana Jerzego Murzyna.

Warto podkreli wysoki poziom, jaki reprezentowali uczniowie biorcy udzia w konkursie, ktrzy wietnie poradzili sobie zarwno z tekstem dyktanda, jak i wiczeniami ortograficznymi przygotowanymi przez p. Czesaw Nikodem, p. Ann Osuch, p. Renat Molenda i p. Monik Jabczyk.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy z zakresu znajomoci zasad ortografii jzyka polskiego i yczymy samych szstek, nie tylko na lekcjach jzyka ojczystego, bo przecie umiejtno poprawnego pisania jest potrzebna kademu z nas w rnych sytuacjach.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny