STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 10-08-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
31688Ferie zimowe w szko?ach w Gminie Bodzechw

Ogoszenie oglne
2011-02-11

Ferie zimowe byy pierwszym duszym odpoczynkiem uczniw od obowizkw szkolnych. Dzieci czekay na nie z utsknieniem i nadziej na atrakcyjne spdzenie wolnego czasu. Nie zawsze jednak rodzice byli w stanie zapewni swoim pociechom zorganizowane formy wypoczynku, wyjazd na zimowisko czy do krewnych.

Jak co roku kada ze szk z terenu gminy Bodzechw przygotowaa bogat ofert zaj dla dzieci, ktre nie wyjechay na ferie zimowe. Nauczyciele penili dyury, a dzieci miay moliwo uczestniczenia w specjalnie przygotowanych na ten czas zajciach w godzinach od 9.00 do 13.00. Gwnym celem organizacji czasu wolnego w czasie ferii byo, aby uczniowie mogli zrelaksowa si po okresie nauki i przygotowa do kolejnych miesicy cikiej pracy.

W ZSP w Sarnwku i w Szewnie odbyway si liczne konkursy, gry i zabawy o charakterze sportowym, ktre pozwalay dzieciom na czynny wypoczynek na wieym powietrzu. Uczniowie mieli moliwo zapoznania si ze sposobami skadania papieru w sztuce orgiami. Zorganizowane byy rwnie zabawy i konkursy zwizane z nauk jzyka angielskiego.

W PSP w Mikowie i PSP w Chmielowie uczniowie w programie ferii brali udzia w ciekawych zajciach plastycznych o tematyce przyrodniczej, w turniejach szachowych i tenisa stoowego oraz w zabawach sportowo-rekreacyjnych.
Bardzo ciekawe zajcia podczas ferii proponowaa take PSP w Bodzechowie i w Szwarszowicach. Liczne gry ,zabawy ,konkursy plastyczne pn.: ‘’Uroki zimy”, turnieje tenisa stoowego, turniej szachowy. Na zakoczenie ferii zimowych w PSP w Szwarszowicach przewidziana zostaa dyskoteka.
Publiczne Gimnazja w Szewnie i w Bodzechowie przygotoway interesujc ofert spdzenia wolnego czasu dla nieco starszych uczniw naszej gminy. W szkoach odbyway si zajcia multimedialne, turnieje sportowe , zajcia plastyczne jak rwnie zajcia w ramach k zainteresowa.

Organizatorzy zaj zorganizowali wychowankom rnego rodzaju atrakcje pozwalajce na efektywne , a jednoczenie bardzo przyjemne zagospodarowanie ferii zimowych, ktre dostarczyy im niepowtarzalnych przey.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny