STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
5865092. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEG?O?CI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BODZECHOWIE

Ogoszenie oglne
2010-11-22

11 listopad 1918 roku, to szczeglna data dla Polakw. Przed 92. laty, po 123 latach zaborw i kilku krwawo stumionych prbach wywalczenia wolnoci, odrodzia si Rzeczypospolita Polska. wito Odzyskania Niepodlegoci, obok wita 3 Maja obchodzonego w rocznic uchwalenia pierwszej Konstytucji, to najwaniejsze wito narodowe. Z tej okazji w Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefaskiego odby si apel przygotowany przez mgr Renat Molend. W czasie inscenizacji przedstawione zostay trzy rozbiory Polski dokonane przez Prusy, Austri i Rosj. Uczniowie ukazali jak Polska znika z mapy Europy i wiata, aby pojawi si znw po 123 latach niewoli. Apelowi towarzyszyy pieni patriotyczne wykonane przez chr pod opiek mgr Anny Wieczorek.

Tradycyjnie, jak co roku w wito Niepodlegoci uczniowie szkoy podstawowej pamitaj o bohaterach, ktrzy przelewali wasn krew za ojczyzn. Po akademii uczniowie klas III – VI razem z nauczycielami udali si na Plac Zborny, by tam zoy wieniec i zapali znicze pod krzyem, ktry upamitnia bitw z czasw powstania styczniowego. Pan dyrektor Jerzy Grzdziel przypomnia wszystkim obecnym jak wan dat dla nas Polakw jest dzie 11 Listopada. Nauczycielka historii Wioletta Winiewska opowiedziaa o dramatycznych wydarzenia z 16 grudnia 1863 roku, ktre rozegray si w naszej miejscowoci.

Dbajmy o to, by wysiek wielu pokole Polakw, okupiony krwi i yciem, nie zosta zapomniany. Aby okaza wdziczno naszym przodkom za ich wiar i niezomno w walce o woln i suwerenn Polsk, wywiemy flagi narodowe przed naszymi domami w Dzie Niepodlegoci.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny