STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 27-06-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
58710Informacje o numerach i granicach obwodw g?osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Ogoszenie oglne
2010-05-14

OBWIESZCZENIE
Wjta Gminy Bodzechw
z dnia 13 maja 2010 roku

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 wrzenia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 Nr 72, poz. 467) oraz uchway Nr IV/24/2002 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie podziau gminy Bodzechw na obwody gosowania w wyborach do Rady Gminy w Bodzechowie (z pniejszymi zmianami) podaje si do wiadomoci publicznej informacj o numerach i granicach obwodw gosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Bodzechw w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzdzonych na dzie 20 czerwca 2010 r.:

Numer obwodu Granice obwodw gosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:

1. Soectwo: BODZECHW Publiczna Szkoa Podstawowa
w Bodzechowie *)
tel. 041-265-36-49

2. Soectwo: MIKW Publiczna Szkoa Podstawowa
w Mikowie
tel. 041-265-42-54

3. Soectwa: BRONISZOWICE, KOSOWICE, MIRKOWICE, MYCHW KOLONIA, PODSZKODZIE, SZWARSZOWICE, SZYBY
Publiczna Szkoa Podstawowa
w Szwarszowicach
tel. 041-334-16-77

4. Soectwo: SZEWNA Publiczne Gimnazjum
w Szewnie *)
tel. 041-265-41-25

5. Soectwa: JDRZEJOWICE, MYCHW, WIRNA
wietlica Wiejska w
Jdrzejowicach
tel. 693-800-461

6. Soectwo: CHMIELW Publiczna Szkoa Podstawowa
w Chmielowie
tel. 041-260-07-34

7. Soectwa: NOWA DBOWA WOLA, STARA DBOWA WOLA, SARNWEK DUY, SARNWEK MAY
Zesp Szk Publicznych
w Sarnwku
tel. 041-262-09-89

8. Soectwa: MAGONIE, SUDӣ Orodek Szkoleniowo-
Wypoczynkowy„Lene Kty” w
Sudole
tel. 041-263-03-77

9. Soectwa: GODZIELIN, ROMANW wietlica Wiejska w Godzielinie
Tel. 608-558-648

10. Soectwa: PRZYBORW, WLKA BODZECHOWSKA
Leniczwka „Sowia Gra”
w Przyborowiu
tel. 041-264-35-25

11. Soectwa: DENKWEK, JDRZEJW Orodek Wsparcia Rodziny im. Ks.
Marcina Popiela w Jdrzejowie
tel. 693-800-443

12. Soectwo: GROMADZICE Stranica OSP w Gromadzicach
tel. 693-800-458

*) - obwd dostosowany do potrzeb wyborcw niepenosprawnych
Lokale gosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. otwarte bd
od godz. 6.00 do godz. 20.00.

Wjt Gminy

/-/ Jerzy Murzyn
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny